SECaaS

Molnet är bästa sättet att öka sin säkerhet!

Publicerad
sv_Ingemar_Johannesson
Molnet är bästa sättet att öka sin säkerhet

Jag började på Securitas Technology 2020, men jag har varit i branschen sedan mitten på 1990-talet och det har gett mig en tydlig bild av den rörelse i branschen som vi är en del av. För några år sedan skedde ett tydligt skifte när vi gick från analoga till digitala lösningar, och innan det så släcktes telenätet ned. 

För mig är det tydligt vart vi är på väg, molnlösningar, eller SECaaS (Security as a service) kommer bli ett helt naturligt sätt att hantera säkerheten i framtiden. Nu måste säkerheten in i den modellen, vilken är licensstyrd där man betalar en månadsavgift för de tjänster man nyttjar. Skalbart, överskådligt och väldigt flexibelt.

Säkerhet har blivit en IT-fråga

Tittar man på hur vi har arbetat genom åren så har det varit ganska traditionellt med några storkundsförsäljare och många lokala säljare. Det har ofta varit personer med fastighetsansvar som varit vår naturliga kontakt.
    Men när säkerhet blir en integrerad del av IT-lösningen, då måste även IT-avdelningen vara med runt bordet. Det är helt avgörande – och med varumärket Securitas i ryggen så får vi access till dem. För tio år sedan ville IT-avdelningen inte prata med oss, men med den utveckling som skett så förstår många vilka fördelarna är med molnet och SECaaS – det är helt enkelt det bästa sättet att skydda sin säkerhet.

Nödvändigt att samverka mellan fysisk säkerhet och IT-säkerhet

För tio år sedan var det en utmaning att engagera IT-avdelningarna i diskussioner om fysisk säkerhet. Då krävdes det mer ansträngning och övertygelse för att få dem intresserade av de lösningar vi erbjöd. Men landskapet har förändrats drastiskt. I takt med att uppkopplade säkerhetssystem blivit alltmer integrerade med IT-infrastrukturen, har IT:s roll blivit avgörande. Idag är IT-avdelningarna inte bara villiga, utan även angelägna, att delta i dessa samtal. Denna förändring drivs av det allmänna säkerhetsläget idag och delvis av de kommande EU-direktiven som NIS2 och CER, vilka ska träda i kraft 2024. Dessa direktiv understryker vikten av ett nära samarbete mellan fysisk säkerhet och IT-säkerhet. I en värld där säkerhet är alltmer uppkopplad och datastyrd, blir samverkan mellan dessa två områden inte bara fördelaktig, utan nödvändig. Securitas Technology ligger i framkant av denna utveckling, och vi ser fram emot att fortsätta driva dialogen framåt och utveckla lösningar som möter dessa nya krav och förväntningar.

Affärssystem har man koll på, men säkerheten svajar

Jag kan ta ett exempel som jag stött på, ett större bolag med verksamhet i Europa som har en stark förvärvsstrategi. De har varit väldigt duktiga på att integrera sina affärssystem, men har egentligen inte haft koll på hur säkerhetssystemen samverkar.
    Ofta känner inte IT-avdelningen till vilka säkerhetsrisker som finns med befintlig teknik; vem som till exempel uppdaterar eller patchar. Nu inser man fördelarna med att kunna integrera alla anläggningar i ett gemensamt molnbaserat säkerhetssystem. Det gör dem faktiskt bättre, IT-säkerheten ökar när man måste ta hänsyn till både affärssystemens behov av att fungera 24/7 och säkerhetslösningarna som också måste rulla dygnet runt.

Frågor jag ofta möter

Beroende på vem jag möter så är de vanligaste frågorna kring SECaaS: Hur fungerar det? Vad tar Securitas Technology för ansvar? Vad ingår? Hur gör andra?
    Det leder ofta till bra diskussioner där man kan skapa samsyn kring förväntningar, möjligheter och säkerhetsnivåer. Och om jag pratar med någon som är IT-ansvarig så uppfattas det inte som konstigt, att köpa molnlösningar är deras vardag och de vill gå i den riktningen även i sitt säkerhetsarbete.

Vårt ansvar, att öka kundernas säkerhet med SECaaS

Nu när vi på Securitas Technology är en del av Securitas innebär det att vi tillsammans kan utveckla våra affärer – och i slutänden göra våra kunders lösningar ännu bättre. Då är det viktigt att vi möter kunderna i deras vardag. Vi har ett ansvar att informera om hur deras säkerhet kan öka och bli effektivare med molnlösningar. Det är kanske det allra viktigaste just nu, att sprida kunskap och ta en dialog med alla våra kunder. För jag tror att de flesta verksamheter vi idag arbetar med har mycket att vinna på SECaaS. Då är det vårt ansvar att de får veta det.

"IT-avdelningar har stor förståelse för affärssystemen, men när det kommer till säkerhetssystemen finns det ytterligare potential för att öka kunskapen och samordningen."

sv_Ingemar_Johannesson