Säkerhetsinsikter

Hur ser framtiden ut för AI-teknologi inom säkerhet?

Publicerad
SecTech_2023_TOR_AI&Data
Hur ser framtiden ut för AI-teknologi inom säkerhet?

Innovationer inom säkerhetsbranschen har gjort artificiell intelligens (AI) till en viktig fråga, och många produkter och lösningar erbjuder nu AI-drivna funktioner.

Idag använder säkerhetsansvariga AI-teknik för att analysera komplexa dataströmmar, ofta genom AI-aktiverad videoövervakning som spårar avvikande rörelser och använder insamlad information för att förutse hot. AI-aktiverade videoövervakningssystem kan till exempel identifiera personer som driver omkring eller annat ovanligt beteende som tyder på ett hot. Systemet flaggar sådana händelser så att tekniker, vakter eller annan personal snabbt och proaktivt kan ta itu med hotet. Utan AI kan dessa händelser gå obemärkta förbi eller ta flera dagar att hitta bland olika videoströmmar. 

Denna teknik används också för att minska förekomsten av falska larm. När ett system identifierar ett möjligt hot kan det använda förprogrammerade signaler eller maskininlärning (ML) för att bedöma sannolikheten för ett faktiskt hot. Systemet kan granska hotet och avgöra att det sannolikt inte är något problem - till exempel genom att filtrera ett videolarm så att djur, sopor, regn eller snö ignoreras. Vi ser att den här förmågan ofta används som ett verktyg för att minska responstiden vid faktiska hot och för att eliminera onödig mobilisering av räddningstjänsten. 

Men hur ser framtiden ut för denna teknik?

SecTech_2023_DataConnectivity_DataCenter

Banbrytande användningsområden för AI inom säkerhet

Företagens befintliga säkerhetsinfrastruktur lagrar en mängd omfattande säkerhets- och verksamhetsrelaterade insikter. Under de kommande åren förväntar vi oss att branschen gör stora framsteg när det gäller att utveckla produkter och lösningar som hjälper företag att låsa upp och utnyttja dessa data med hjälp av AI och ML.

Teknik som övervakar och analyserar data från säkerhetssystem kan ge ovärderliga insikter i ett företags driftmiljö. Med hjälp av denna information kan AI-tekniken förstå vad som fungerar för en anläggning och vad som kan behöva förbättras.

I en detaljhandelsmiljö kan AI-tekniken till exempel bedöma optimala öppettider baserat på när en butik har flest besökare. Eller så kan den identifiera vilka avdelningar som kräver mer eller mindre bemanning baserat på konsumenternas rörelser.

I en företagsmiljö skulle samma observationer kunna användas för att bedöma när energiintensiva system, inklusive belysning och temperatur, behöver justeras. Företagsledare kan använda information om optimala driftförhållanden för att minska kostnaderna och mer effektivt fördela begränsade arbetsresurser.

Med styrkan i AI kommer säkerhetsinsikter inte längre att begränsas till enskilda områden, utan snarare bidra till ett välgrundat beslutsfattande i hela verksamheten. Vi kommer att fortsätta att se framsteg inom AI-säkerhetsteknik, särskilt eftersom dess användningsområden blir nödvändiga funktioner för att stärka företagens motståndskraft.

Läs 2024 Rapport om globala tekniska trender

Tillgänglig nu. Gratis nedladdning.

Läs rapporten

SecTech_2023_TORspread1_Sweden_600x633