Säkerhetsinsikter

Fyra trender som formar säkerhetsbranschen 2024

Publicerad
SecTech_2023_TOR_EmergingTech
Fyra trender som formar säkerhetsbranschen 2024

Nu mer än någonsin är företagens framgång beroende av deras förmåga att anpassa sig till förändringar och hålla jämna steg med nya trender - inklusive framsteg och uppdateringar inom säkerhetsbranschen.

Under 2024 kommer flera viktiga trender att forma framtidens säkerhet och påverka hur organisationer skyddar sina medarbetare, egendom och tillgångar.

Låt oss titta närmare på fyra av dessa säkerhetstrender och hur de kan påverka din organisation.

 

1. Dataunderbyggda insikter för organisationsöverskridande tillväxt

Säkerhetsbranschen utvecklas för att ge företagen mer användbar information från sina säkerhetsdata. Det tydligaste exemplet på detta är efterfrågan på och utvecklingen av intuitiva, användarvänliga instrumentpaneler som visualiserar data. 

Med sådan information lättillgänglig kan företag få värdefulla insikter som kan användas av olika funktioner inom organisationen. Marknadsavdelningen kan få en bättre förståelse för konsumenternas beteende, preferenser och trender. Personalavdelningen kan lättare identifiera mönster eller incidenter som kan utgöra risker för de anställda. Drift- och fastighetsförvaltningsteam kan analysera perioder med hög användning, optimera personalfördelningen och förbättra anläggningens säkerhetsrutiner. 

De potentiella användningsområdena är oändliga, och vi skrapar bara på ytan när vi börjar gräva fram den guldgruva av data som finns i dagens säkerhetsinfrastruktur.

SecTech_2022_NY, US_Cameras-8E9A2351

2. Molnmigrering och hårdvarufri arkitektur på frammarsch

Molnmigrationen ökar, vilket leder till en utveckling mot hårdvarufri och serverlös arkitektur. Genom att utnyttja molnbaserad säkerhetsteknik kan organisationer minska beroendet av hårdvara och införa mer flexibla säkerhetssystem som enkelt kan hanteras och skalas upp efter behov. 

Denna trend driver på betydande innovation inom säkerhetsbranschen, med särskilda framsteg inom molnbaserad video och analys samt molnbaserade plattformar för åtkomstkontroll.

Eftersom tekniktillverkarna kontinuerligt utökar sina erbjudanden och introducerar nya produkter eller förbättrade funktioner som är anpassade till molnet, förväntar vi oss att se ytterligare framsteg och genombrott.

 

3. Smartare, snabbare och mer omfattande säkerhetsteknik

Säkerhetstekniken utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt - och blir allt smartare, snabbare och mer heltäckande. 

Grundläggande teknik, som säkerhetskameror, är kraftfullare än någonsin tidigare, och ny teknik växer fram för att hjälpa organisationer att bättre skydda sina anställda, sin egendom och sina tillgångar. Miljösensorer hjälper till exempel organisationer att övervaka mer än bara synliga hot; de kan upptäcka ånga, gas, temperatur, ljus och andra miljöförhållanden. 

Dessa framsteg bidrar till att ge organisationer en helhetssyn på säkerhet, vilket möjliggör proaktiv upptäckt och begränsning av hot.

 

4. Verifieringens tid

The Monitoring Association (TMA) har publicerat en ny poängsättningsstandard för säkerhetsövervakning som gör det möjligt att klassificera larmens giltighet eller potentiella hotnivå. Den nya poängsättningsstandarden för larmvalidering - TMA AVS-01 - fastställer standardiserade metoder för beräkning av en larmpoäng, eller klassificeringsnivå, på en skala från 0 ("ingen begäran om service") till 4 ("begäran om service med bekräftat hot mot liv"). 

Målet är att minska antalet utryckningar på grund av falsklarm, förbättra säkerheten för poliser genom datadriven situationsmedvetenhet och i slutändan öka antalet gripna brottslingar. 

Vissa företag har använt lösningar för larmverifiering i flera år, men denna nya branschgemensamma poängsättningsstandard utgör ett prejudikat för en bredare branschövergång till larmverifiering under de kommande åren.

Securitas technician installing security camera

Säkerhetsbranschen utvecklas snabbt för att möta moderna affärsutmaningar. Under 2024 kommer larmverifiering, konsumentteknik, databaserade insikter, molnmigrering och smartare säkerhetsteknik att fortsätta forma branschens framtid.

Genom att anamma dessa trender kan organisationer förbättra sina säkerhetsåtgärder, öka effektiviteten i verksamheten och ligga steget före när det gäller nya hot. När branschen fortsätter att förnya sig kan vi förvänta oss ännu fler spännande utvecklingar som kommer att omdefiniera hur vi skyddar det som är viktigast.

Läs 2024 Rapport om globala tekniska trender

Tillgänglig nu. Kostnadsfri nedladdning.

Läs rapporten

SecTech_2023_TORspread1_ENG_600x633