COVID-19

Feberdetektering gav effektivare inpassering hos Pågen

Publicerad
Temperature screening device scans woman wearing masks.
Feberdetektering gav effektivare inpassering hos Pågen

Feberdetektering gav effektivare inpassering hos Pågen

När COVID-19 slog till våren 2020 tog Pågen i Göteborg, Sveriges ledande bageri på förpackat bröd, det drastiska beslutet att stänga all spontan in- och utpassering. Man ville minimera risken att anställda ska smittas på jobbet. Därför fick alla insläpp ske där personal, eller inhyrda väktare, manuellt kontrollerade att ingen släpptes in som hade förhöjd kroppstemperatur eller visade andra symtom. Bageriverksamheten sker dygnet runt, så det krävdes bemanning 24/7 för inpassering.

Krångligt och kostsamt
Det visade sig snart att inpasseringen blev både kostsam och omständlig. Pågen funderade på alternativ och man kontaktade Kent Nordin på Securitas Technology som rekommenderade en lösning där feberdetektering automatiseras med hög noggrannhet.

Lyckat test
Efter en första testfas, var man i juli så trygg med att systemet fungerade, att man var beredd att införa det för hela personalens inpassering. Totalt arbetar 450 personer på Pågen i Göteborg, så det är många som passerar dagligen. Eftersom Pågen redan har passersystemet Unison från Securitas Technology, så var det enkelt att integrera feberdetektering i passersystemet.

Kvalitetslösning med hög noggrannhet
Att mäta förhöjd kroppstemperatur kan låta enkelt, men ska man göra det med precision krävs ett system där man passerar en värmekamera. Eftersom många yttre faktorer påverkar temperaturen så finns, i det system som Pågen valde, en referensmätning i rummet vilket gör att man får ett väldigt tillförlitligt värde.

Den inpasserande ser sig själv på en monitor och får besked om sin kroppstemperatur. Är temperaturen högre än accepterad kan man inte komma in, och man uppmanas att följa företagets rutiner.