SECaaS

Tekniker behöver förstå både säkerhetskomponenter och molnet

Publicerad
Blog_image_SE_Erik_Engstrand
Erik Engstrand berättar

I vår serie om hur individer i olika roller ser på framtidens säkerhet och olika tjänstelösningar, SECaaS, pratar vi med Erik Engstrand, Commissioning Engineer, på Securitas Technology. Detta är hans tankar om vart vi är på väg.

Jag arbetar som driftsättningsingenjör, och det är verkligen mycket som händer nu. Nätverksdelen blir mer och mer aktuell för oss tekniker, och vi behöver ha en god kunskap för att förstå hur våra säkerhetskomponenter och molnet bäst gifter sig.
Säkerhetsarbetet blir mer och mer IT-relaterat och då duger det inte att ha en server som står i ett hörn som IT-avdelningen inte vill ha med att göra. För oss som säkerhetsexperter innebär det att vi kan erbjuda en lösning som både övervakas, underhålls – och vi ser till så att den alltid är uppdaterad. Detta innebär att kund och deras IT-avdelning kan fokusera på deras egen verksamhet i stället.
Vi ser helt enkelt till att det funkar.

Snabb ökning av molnlösningar
Utvecklingen går snabbt framåt. Bara under det senaste året har vi sett hur fler och fler kunder lägger över sin säkerhet och driftsätter den mot molnet. Det har varit alltifrån shoppingcenters, kommuner och privata företag.
Man efterfrågar avancerade video- och managementlösningar – men också en hel del smarta lösningar som Securitas Flow, där man enkelt kan ge åtkomst till olika typer av lås via mobilen.
För mig är det tydligt att molnet är vägen framåt. Vi hade till exempel en kund som hade en server stående som vi varnat för länge. Men först när den brakade ihop blev det panik då kunden förlorade viktiga säkerhetsfunktioner. Vi flyttade servern till molnet, vilket gjort det både enklare och säkrare att övervaka och uppdatera.

Säkerhet blir mer en tjänst än hårdvara
Allt eftersom hårdvaran utvecklas så blir det mer och mer att vi levererar en lösning, eller tjänst, som ser till att uppfylla de behov som finns. Det kan vara att man till exempel vill ha kontroll över vissa fysiska områden av verksamheten. Då finns det idag ett flertal lösningar som ligger långt fram och detekterar givna områden under önskade tider med hjälp av tex kameror. Och med smarta AI-system så kommer de kunna se om det är en katt som gått vilse – eller om det är något som behöver tittas närmare på av en operatör för vidare hantering. Det minskar falsklarm och onödiga utryckningar.
Vi ser också hur videotekniken i till exempel drönare ger en glimt av framtiden, där de sannolikt kommer gå upp och agera när något sker och i realtid skickar en god bild av händelsen till en operatör som sitter på distans.

Det kommer alltid behövas tekniker på plats
Eftersom det i slutänden är prylarna på plats som detekterar och skickar data in i molnet så måste vi kunna vara där och skruva på dem. Både vid installation och när det behövs en uppgradering av hårdvaran. Men mycket går att göra via fjärrsupport, både snabbare och enklare när man inte har några transporttider.
Det betyder också att kundkontakten blir mer online och med tekniker som hanterar både fjärrsupport och att vara på plats så ger det en väldigt god inblick i kundernas säkerhetssystem och behov.

Tekniker har trovärdighet
Som tekniker upplever jag att man har en trovärdighet ute hos kunden och med det kan erbjuda sin expertis för att förändra deras säkerhetssituation till det bättre.
Nu, när allt mer blir molntjänster, är det viktigt att våra tekniker lär sig hur det fungerar – hur prylarna och molnet interagerar – för att bli ännu bättre som rådgivare och kan svara på frågor när man möter kunden.
Jag ser massor av möjligheter när hård- och mjukvara allt mer blir en helhet, och det känns väldigt spännande att vara med på tåget.

Som tekniker behöver man ha en god kunskap för att förstå hur säkerhetskomponenterna och molnet gifter sig bäst.

Blog_image_SE_Erik_Engstrand