Turvallisuusalan näkemyksiä

Hyödynnä tekoälyä ja asioiden internetiä suojataksesi omaisuuttasi proaktiivisesti

Julkaistu
Aerial view of nighttime city with graphic overlay.
Hyödynnä tekoälyä ja asioiden internetiä suojataksesi omaisuuttasi proaktiivisesti

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä omaisuuden suojaaminen vaatii enemmän kuin vain uhkiin reagoimista. Keräämällä erilaisia näkymiä turvallisuusinfrastruktuurista yritykset voivat toimia liiketoiminnassaan entistä proaktiivisemmin ja ennakoivammin. Tämä lisää ketteryyttä ja muuttaa turvallisuuden liiketoimintaeduksi.

Keräämällä erilaisia näkymiä turvallisuusinfrastruktuurista yritykset voivat toimia liiketoiminnassaan entistä proaktiivisemmin ja ennakoivammin.

Tekoälyn ja asioiden internetin samanaikainen hyödyntäminen antaa yrityksille työkaluja käyttää fyysisiä resursseja näissä muutoksissa. Näitä teknologioita yhdistävät johtajat voivat kasvattaa yrityksen arvoa samalla, kun liiketoiminnan riskit pienenevät.

Miten asioiden internet ja tekoäly toimivat yhdessä?

Accenturen toteuttaman tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia yrityksistä näkee tekoälyn asioiden internetin ydin- tai toissijaisena komponenttina. Asioiden internetin tuottaman datan määrä ja sen tuottamisen nopeus ylittää ihmisen tietojenkäsittelykyvyn. Tekoäly auttaa ihmisiä ymmärtämään tietoa nopeasti ja käyttämään sitä nopeaan päätöksentekoon. Tärkeimmät näiden kahden yhdistämisen sovellukset ovat:

  • ohjeiden mukainen ja ennakoiva ylläpito
  • käyttökokemuksen parantaminen
  • kuvien tunnistaminen ja tulkinta
  • luonnollisen kielen käsittely.

Tutkimuksessa yleisimmin mainittuja asioiden internetin ja tekoälyn yhdistämisen hyötyjä ovat parempi tuottavuus ja tehokkuus, syvemmät asiakassuhteet ja vahvempi turvallisuus ja tietoturva.

Vaikutukset ovat synergistisia. Esimerkiksi yritys, jolla on hyvä asioiden internetin osaaminen, voi ennustaa, milloin koneen osa on vaihdettava, ja välttää näin kalliin seisokkiajan ja tehostaa huoltoaan.

Tekoälyanalytiikan lisääminen rikastaa päätöksentekoa ja vastaa monimuuttujaisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi, laitteen suorituskykyennusteet ja parannukset huomioiden, milloin on järkevämpää vaihtaa koko laite kuin korjata se?

Tekoälyn ja asioiden internetin käyttötapauksia

Yritykset ovat ottamassa näitä kumppanitekniikoita käyttöön valmistuksessa, logistiikassa ja kaupan alalla tavoilla, jotka mahdollistavat liiketoiminnan olosuhteiden ennustamisen ja antavat niille kilpailuetua. Tämä pienentää päätöksenteon riskejä.

Valmistus

Valmistajat voivat käyttää asioiden internetiä ja tekoälyä laadunvarmistuksessa analysoimaan reaaliaikaisia tuotantolinjan kuvia ja tunnistamaan tuotteet, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia. Nämä tuotteet ohjataan automaattisesti uudelleentyöstettäviksi tai hylätään. Tämä nostaa laatua, estää materiaalihukkaa, vähentää palautuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Yritykset saattavat jo käyttää videoanalytiikkaa turvallisuustoimissaan, ja laadunvalvonta on toinen tämän tekniikan käyttökohde. 

Vastaavasti myös seurantajärjestelmien arvo kasvaa. Tekoäly voi verrata antureiden jännite- tai kosteustietoja tai tietoa ihmisten läsnäolosta odotettuihin käyttötapoihin, säähän, ajankohtaan tai muihin tekijöihin. Tämä konteksti auttaa järjestelmää tunnistamaan kiireellisen ongelman tarkasti. Esimerkiksi rankka sade työmaalla ja korkeat kosteustasot tarkoittavat todennäköisesti sitä, että tyhjennyspumppu on rikkoutunut – ei niinkään lattioita moppaavaa huoltotyöntekijää.    

Logistiikka

Asioiden internet -antureiden ja tekoälyn avulla just-in-time -toimitusketjuista tulee täysin saumattomia. Arvoketju ostosta myyjään, varastoon ja jakeluun integroituu tehokkaammin. Tämä mahdollistaa sujuvan, jatkuvan tuotannon, tarkemmat kapulanvaihdot ja paremman tasapainon tarjonnan ja kysynnän välillä. Nettovaikutuksia ovat kustannussäästöt, suuremmat voittomarginaalit ja kasvanut ketteryys.

Kauppa 

Kauppiaat voivat tehostaa hävikinesto-ohjelmiaan asioiden internetin ja tekoälyn avulla. AI-pohjainen analyysi tunnistaa anturidatasta ja kulunvalvontaa, työntekijöiden ja asiakkaiden käyttäytymistä ja myyntitapahtumia seuraavista videoista varkauksista kertovia merkkejä. Eniten riskejä esiintyy kassoilla, sisäänkäynnissä ja varastohuoneissa. Esimerkiksi sisäänkäynnin kautta poistuva asiakas voi usein kertoa varkaudesta, joten kulkusuunnan tunnistavat anturit ovat tärkeitä. Itsepalvelukassoilla asiakkaan ostoskorin videoanalyysiä voidaan verrata kassapäätteen skannausdataan. Näin havaitaan skannaamattomat tai ostoskoreihin jätetyt tuotteet. Videoanalyysi voi myös ilmoittaa työntekijän epäilyttävästä käytöksestä, kuten esimerkiksi hyvityksen maksamisesta, kun kassalla ei ole asiakasta. 

Omaisuuden turvaamisen tärkeimmät kehityskohteet

Valjastaessaan näitä teknologioita käyttöönsä organisaatiot voivat hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita, järjestelmiä ja muita resursseja ja luoda näkymiä, joiden pohjalta on helpompi toimia. Tämä parantaa omaisuuden turvaamiseen tehdyn sijoituksen arvoa. 

Valjastaessaan näitä teknologioita käyttöönsä organisaatiot voivat hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita, järjestelmiä ja muita resursseja ja luoda näkymiä, joiden pohjalta on helpompi toimia. Tämä parantaa omaisuuden turvaamiseen tehdyn sijoituksen arvoa.

Asioiden internet – ja tekoälyratkaisut voivat esimerkiksi edellyttää ihmisen reaktioita ilmoituksiin. Väärät hälytykset ja suuri hälytysten määrä voi johtaa ilmoitusväsymykseen. Resurssien suojaamiseksi jo käyttöön otetut seurantajärjestelmät voivat tarjota reagointiin toisen tason ja varmistaa, ettei merkittäviä asioita jää huomaamatta. Näin omaisuuden turvaamiseksi tehdyt investoinnit antavat lisäarvoa liiketoiminnalle joustavuuden ja ketteryyden muodossa.

Teknologioiden kehittyessä yritykset voivat lisäksi integroida sisäisen informaation lisäksi suuren määrän tietolähteitä ja saada paremman kuvan toiminnastaan. Näitä lähteitä ovat mm. sääennusteet, julkiset tietokannat, taloudelliset ennusteet ja poliittisten riskien analysointi. Organisaatiot voivat ennustaa toimitusongelmia, tuotantohäiriöitä, kysyntävaihteluita, kuljetusten pullonkauloja ja alan trendejä entistä paremmin.  Kun tämä yhdistetään sisäiseen dataan, käyttäjät saavat 360 asteen näkyvyyden ympäristönsä uhkiin ja kilpailutilanteeseen.

Miten hyödyntää tekoälyä ja asioiden internetiä

Yritysten kiihdyttäessä digitaalista muutostaan kyvystä toimia proaktiivisesti ja ennakoivasti tulee välttämätön. Reaktiivinen suhtautuminen omaisuuden turvaamiseen jää taustalle, ja sen sijaan yrityksissä keskitytään proaktiiviseen ja ennakoivaan toimintaan. Tekoälyn ja asioiden internetin yhdistäminen on ratkaiseva askel kohti resurssien maksimointia riskejä samanaikaisesti pienentäen.

Lue lisää, kuinka Securitas Technology voi auttaa sinua turvaamaan omaisuutesi.

 

Vastuuvapauslauseke: Käyttämällä tämän sivuston Blogi-osiota ("Blogi") hyväksyt tämän vastuuvapauslausekkeen ehdot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käyttöehdot ja tietosuojakäytäntömme. Tämän blogin tiedot ovat vain tiedoksi. Tällaisten tietojen tarkoituksena ei ole antaa neuvoja erityisistä turvallisuustarpeistasi tai antaa oikeudellista neuvontaa. Mikäli haluat keskustella Securitas Technology edustajan kanssa erityisistä turvallisuustarpeistasi, ota meihin yhteyttä.