Hälytysvalvonta

Palvelua ja valvontaa kustannustehokkaasti

Miksi hälytysvalvonta?

Securitas Technology Oy:n Turvapalvelukeskus tuottaa asiakkaan turvallisuustarpeisiin kattavia hälytys- ja kuvavalvontapalveluita 24h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.
Hälytysvalvontapalvelu toteutetaan Securitas Technology Oy:n korkean turvaluokituksen omaavassa nykyaikaisessa turvapalvelukeskuksessa, joka on myös Finanssialan Keskusliiton hyväksymä hälytyskeskus. Palvelut tuotetaan koulutetuilla vartijakortin omaavilla asiantuntijoilla.

Huolehdimme turvallisuusjärjestelmien antamien hälytysten käsittelystä, vartijoiden ja viranomaisten hälyttämisestä, tapahtumien kirjaamisista ja -raportoinneista sekä ilmoituksista sovituille tahoille. Oikein mitoitetuilla hälytysten jatkotoimenpiteillä säästämme asiakkaidemme kustannuksia ja varmistamme, että turvallisuusjärjestelmät toimivat oikein.

Hälytysvalvontapalveluihin voidaan liittää esimerkiksi seuraavia järjestelmiä ja laitteita:

  • Rikosilmoitinjärjestelmät
  • Paloilmoitinjärjestelmät
  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Kameravalvontalaitteistot
  • Henkilöturvalaitteet
Man monitors video feeds
ISO 9001 certificate

Securitas Technologyn Turvapalvelukeskus täyttää korkeat turvallisuus ja laatuvaatimukset.

  • Finanssialan Keskusliiton hyväksymä
  • INSPECTAN sertifioima
  • Täyttää normin: ISO 9001:2000, SFS-EN 50518-(1-3)
Securitas Technology Oy

Yleistä palveluista

Securitas Technology Oy noudattaa palvelutoiminnassaan sopimusasiakkaidensa kanssa sovittuja palvelutasoja, -sopimuksia ja niiden ehtoja. Muiden kuin sopimusasiakkaiden tai -kohteiden osalta käytetään soveltuvilta osin Securitas Technology Oy palvelukohtaisia- sekä IT2018 sopimusehtoja poislukien sopimuksien palvelutasot.

Mikäli et ole vielä sopimusasiakkaamme, jätä meille yhteydenottopyyntö klikkaamalla tästä. Olemme yhteydessä teihin mahdollisimman pian.

IT2022-sopimusehdot

Kysy lisää hälytysvalvonnan mahdollisuuksista