Yritysvastuu

Osana Securitasta, liiketoimintamme perustuu luottamukseen, ja haluamme kantaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuumme kaikissa toimissamme.

Vastuullisuus

Vastuullinen liiketoiminta on turvallisuuspalvelujen perusasioita, niitä, jotka tarjoavat konkreettista yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä - ei vain asiakkaillemme vaan suuremmalle joukolle ihmisiä ja jopa kokonaisille ​​yhteisöille. Tarjoamme perusturvaa, jonka avulla yritykset ja yhteisöt voivat toimia ja kasvaa. Tarjoamme turvallisuutta ihmisille, jotka työskentelevät, tekevät kauppaa ja ovat vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Lisäksi kehitämme erikoistuneita palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme toimimaan entistä tehokkaammin ja minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset.

Multiethnic startup business team on meeting in modern night office interior brainstorming, working on laptop
Tavoitteet ja arvot

Yritysvastuu, arvot ja etiikka

Yhdessä Securitaksen kanssa autamme tekemään maailmastasi turvallisemman. Meitä ohjaavat kolme perusarvoa; rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus. Näillä luomme arvoa ja tukea niin asiakkaille kuin kollegoille. Nämä ydinarvot, joita symboloivat logomme kolme punaista pistettä, ovat ohjanneet meitä lähes yhdeksän vuosikymmenen ajan. 

Arvomme ohjaavat toimintaamme kaikissa tilanteissa. Menettely- ja toimintatapojemme koulutus, kuten Securitaksen eettisen ohjeistuksen noudattaminen auttaa meitä ylläpitämään näitä arvoja ja ohjaamaan työntekijöitämme heidän  jokapäiväisessä työssään.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Securitas Technology tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG), joiden tavoitteena on parantaa ihmisten elämää ja suojella planeettamme. 

Integroimme nämä tavoitteet strategioihin ja päivittäiseen toimintaamme. YK:n Global Compactin ylpeänä allekirjoittajana keskitymme tiettyihin tavoitteisiin, joissa voimme saada aikaan myönteistä muutosta.
 

Solar panels with blue sky in sunny day.
SecTech_2024_EU_Aerial of Vehicle-02

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikan kolme tavoitetta:

  1. Vähentää yhtiön negatiivisia ilmastovaikutuksia erityisesti energian ja liikenteen osalta.
  2. Vähentääympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä ja pyrkiä korvaamaan nämä aineet ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, vaikka tämä johtaisikin korkeampiin kustannuksiin yritykselle.
  3. Osallistuminen kierrätysprosesseihin ja varmistaa,että jätteet käsitellään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Perusvaatimuksena on, että noudatamme kaikkia voimassa olevia lakeja, kansainvälisiä sopimuksia ja muita toimintaamme vaikuttavia määräyksiä.

Securitas Annual and Sustainability Report
 

Etähuolto

Etähuoltopalvelujen hyödyntäminen

Securitas Technology Oy kehittyneet huoltopalvelut mahdollistavat nyt nykyaikaisen etähuoltopalvelun. Etähuoltopalvelut pienentävät matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia, energian kulutusta ja hiilijalanjälkeämme, sillä pystymme valvomaan, analysoimaan, huoltamaan ja antamaan tukea etänä.

 

Lue etähuollosta

Lue asiantuntijan blogikirjoitus

SecTech_2023_UK_SMS Monitoring Center-8982
SecTech_2023_UK_SMS Monitoring Center-9060
Johtava palveluntuottaja

Sertifioinnit ja hyväksynnät

Toimialan johtavana palveluntuottajana olemme auditoineet toimintaamme seuraavasti: 

ISO9001
ISO14001 
SETI Oy:n turvaurakointitoiminnan standardi EN ISO/IEC 17065
EN 50518 turvapalvelukeskus sertifikaatti
FK hälytyskeskus ja rikosilmoitinliike hyväksynnät
PV yritysturvallisuustodistus
 

Yhtiö kuuluu vastuullisena työnantajana EK jäsenyhdistys Paltaan sekä Suomen Vartioimisliikkeidenliittoon, osana yhteiskunnan kriittisten palvelujen toimittamista osallistumme Huoltovarmuuskeskuksen poolitoimintaan, jonka tehtävänä on kehittää yhteiskunnan jatkuvuudenhallintaa.

Securitas Technology Oy sertifikaatit ja hyväksynnät
 

Kestävän kehityksen strategia

Ratkaise turvallisuustarpeesi jo tänään