Etäpalvelut

Vapauttaa asiakkaan resursseja ja tukee päivittäisessä järjestelmien käytössä

PAREMPAA TURVALLISUUTTA murto-osalla kustannuksista

Etävalvontapalvelut

Monille yrityksille siirtyminen etävalvontaan on edelleen iso askel, koska se vaatii näkemystä ja paljon rohkeutta. Etsitkö tapoja säästää turvallisuudesta tinkimättä? Siinä tapauksessa tämä on ratkaisu, jota yrityksesi etsii. Securitas Technologyn Turvapalvelukeskus tarjoaa laajan valikoiman turvallisuuspalveluita. Näin varmistamme, että yrityksesi on suojattu missä ja milloin tahansa.

SecTech_2019_MonitoringCenter_EU

Koronapandemian osoitti, että voimme tehdä paljon asioita etänä. Tässä ei ole mitään uutta turvallisuuden kannalta; Vuosien ajan monet tehtävät, jotka ovat ennen vaatineet läsnäoloa (kuten vartiointi, aulapalvelut, jotkin henkilökunnan tehtävät) voidaan hoitaa Turvapalvelukeskuksemme kautta etänä. Monet toimialat eivät ole enää palaamassa täysin vanhaan malliin, vaan uusia ratkaisuita etsitään jatkuvasti. Siksi on syytä tarkastella, kuinka liiketoimintaprosessit, kuten turvallisuus, voivat olla halvempia ja tehokkaampia.

Securitas Technology pystyy tarjoaamaan erittäin laadukkaan turvajärjestelmäratkaisun yhdistettynä laitteiden huoltoon ja ylläpitoon sekä etäpalvelupakettiin, joka räätälöidään vastaamaan liiketoimintatarpeitanne - ei vain nykyisiä, vaan myös tulevaisuuden tarpeita.

Koe etävalvonnan teho

LISÄÄ JA TEHOSTA TURVALLISUUTTA

Kuvavalvontapalvelun eri sovelluksilla parannetaan yrityksen turvallisuustasoa kustannustehokkaasti ja henkilöstöresursseja säästäen. Etäyhteyksien avulla turvapalvelukeskuksen ammattilaiset suorittavat ennalta sovittuja valvonta- ja palvelutehtäviä asiakasyrityksen kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.

ETÄPALVELUN HYÖTYJÄ

Etäkuvavalvontapalvelun avulla voidaan toteuttaa muun muassa seuraavia tehtäviä:

 • Hälytyksen syyn tarkastukset
 • Asiakaskohteen valvonta ja sovitut tarkastukset
 • Etäohjaukset ja tapahtumien seuranta

KORKEAN TURVALUOKITUKSEN TURVAPALVELUKESKUS

Kuvavalvontapalvelu toteutetaan Securitas Technology Oy:n korkean turvaluokituksen omaavassa nykyaikaisessa turvapalvelukeskuksessa, joka on myös Finanssialan Keskusliiton hyväksymä hälytyskeskus. Palvelut tuotetaan koulutetuilla vartijakortin omaavilla asiantuntijoilla.

SERTIFIOITUA PALVELUA

Securitas Technology Oy:n Turvapalvelukeskus on auditoitu ja sertifioitu Inspecta Tarkastus Oy:n toimesta ja täyttää seuraavat vaatimukset: SFS-EN ISO 9001:2015, SFS-EN 50518- (1-3). Tämä tarkoittaa mm. sitä, että meillä on täysin kahdennettu hälytyksensiirto sekä dokumentoidut prosessit ja harjoitetut rutiinit, joilla varmistamme Turvapalvelukeskuksemme toiminnan myös poikkeustilanteissa.

ETÄPALVELUT

Turvapalvelukeskuksen toimintavarmuus

Meillä on mahdollisuus tasapainottaa työkuormitusta Tukholman Securitas Technology toimipisteen kanssa, joka toimii samalla järjestelmällä, vaatimuksilla, prosesseilla ja koulutuksella kuin Suomen Securitas Technology Turvapalvelukeskus.

Hälytysvalvonta

Palvelua ja valvontaa kustannustehokkaasti

 • Asiakaskohtaiset toimenpideohjeet
 • Hälytysten vastaanotto ja käsittely
 • Oikein mitoitetut jatkotoimenpiteet
 • Vartijoiden ja viranomaisten hälyttäminen
 • Tapahtumien kirjaaminen ja raportointi

Lue lisää hälytysvalvonnasta

SecTech_2019_MonitoringCenter_EU_2
SecTech_2020_SecurityMon_US_1

Etäkuvavalvonta

Palvelua ja valvontaa kustannustehokkaasti

 • Hälytyskuvavalvonta
 • Hälytysten syiden tarkastukset kamerakuvista
 • Kemerakierrokset
 • Vikadiagnostiikka

Lue lisää etäkuvavalvonnasta

Etäkäyttö ja asiakastuki

Vapauttaa asiakkaan resursseja ja tukee päivittäisessä järjestelmien käytössä

 • Järjestelmän käyttöön liittyvät määritykset
 • Etäkäyttö ja käytön tuki
 • Käyttäjäkoodien muutokset
 • Järjestelmän päälle/pois kytkennät
 • Väliaikaiset silmukan irti-päälle kytkennät
 • Kuvavalvonnan tallenteiden hakeminen
SecTech_2022_MonitoringEmployee_AdobeStock_213785398_DOTS_PURPLE_EDIT
Siège social du groupe Panzani-Lustucru à Lyon. Janvier 2020

System Service Assurance

Varmuutta kuvavalvontajärjestelmän toimivuuteen

 • Tallenninyhteyden valvonta
 • Kamerayhteyden valvonta
 • Kiintolevyn valvonta
 • Parametrien varmistus

Lue lisää System Service Assurancesta

Etähuolto ja asiakastuki

Tukea järjestelmien ongelmatilanteissa

 • Korjaustöiden valmistelu etänä
 • Korjaustyöt etänä
 • Asiakastuki etänä
 • Käyttäjäkoodien muutokset
 • Asiakastuki puhelinneuvontana

Lue lisää etähuollosta

SecTech_2019_MonitoringCenter_EU_3

Kysy lisää etävalvontapalveluiden mahdollisuuksista