Sertifikaatit ja hyväksynnät

Securitas Technology Suomen sertifikaatit ja hyväksynnät

hidden

ISO sertifikaatit

ISO certificates FIN
hidden

TU - Yrityssertifikaatti

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on todennut Securitas Technology Oy:n turvaurakointitoiminnan täyttävän turvallisuusjärjestelmien asennukselle ja ylläpidolle asetetut TU-kriteerit. SETI Oy:n turvaurakointitoiminnan sertifiointiprosessi täyttää standardin EN ISO/IEC 17065 vaatimukset.

TU-yrityssertifikaatti

 

TU-sertifikaatti kattaa seuraavat sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin liittyvät työt:

 • EAS (Kaupan hävikinesto)
 • Henkilöturvallisuusjärjestelmät
 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Kulunvalvontajärjestelmät
 • Murtoilmaisujärjestelmät
 • Paloilmoitinjärjestelmät
 • Äänievakuointijärjestelmät
   

Palvelu- ja ylläpitotoiminnan sertifioitu Turvaurakoitsija-organisaatio
TU asiantuntijasertifikaatti myönnetään henkilölle, joka toimii sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä asentavassa ja/tai ylläpitävässä yrityksessä turvaurakointitöiden johtajana tai muussa vastuullisessa tehtävässä.

Yrityksessämme koko palvelu ja ylläpito- organisaation esimiehet/palvelupäälliköt ovat sertifioitu.

TU-organisaatio:

 • Janne Lahtinen (Pohjois-Suomi/huolto)
 • Jarkko Karppi (Itä-Suomi/huolto)
 • Juhani Helenius (Keski-Suomi/huolto)
 • Timo Kirjonen (Länsi-Suomi/huolto)
 • Joni Stenberg (Etelä-Suomi/pienasennus)
 • Tuomo Lehikoinen (Ohjelmistotuki)
 • Ari Nuutinen (Palvelut ja laatu)
 • Matti Eräluoto (Etelä-Suomi/huolto)
 • Jari Sandén (Palvelut ja johtaminen)

 

hidden

Yritysturvallisuusselvitys

Puolustusvoimat on myöntänyt Securitas Technology Oy:lle kansallisen yritysturvallisuustodistuksen. Todistus osoittaa luotettavuutemme turvallisena yrityskumppanina sisältäen:

 • Yrityksen luotettavuuden ja sitoumuksenhoitokyky
 • Vastuuhenkilöiden henkilöturvallisuusselvitys
 • Tietoturvallisuustaso
 • Hallinnollisten turvallisuusmenettelyjen arviointi KATAKRI 2015
 • Tilaturvallisuuden arviointi KATAKRI 2015
 • Sähköisen tiedonkäsittelyn menettelyt
hidden

Hälytyskeskushyväksyntä

Securitas Technology Oy:n turvapalvelukeskus on auditoitu ja sertifioitu Kiwa Inspectan toimesta. 

Finanssialan todistus osoittaa, että Turvapalvelukeskuksemme toimii vaatimusten mukaisesti.

Hälytyskeskus -todistus, Finanssiala

hidden

Turvallisuusjärjestelmätoimittaja

Finanssiala asettaa teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle ja/tai toimittavalle, tai näihin liittyviä palveluita toimittavalle liikkeelle vaatimukset, joilla varmistetaan järjestelmien hyvälaatuinen suunnittelu, asennus ja mahdollinen valvonta. Securitas Technology Oy on Finanssialan hyväksymä turvallisuusjärjestelmiä suunnitteleva ja toimittava sekä turvallisuusjärjestelmiin liittyviä palveluita tuottava yhtiö.

Rikosilmoitinliike -todistus, Finanssiala