Huolto- ja ylläpitopalvelut

Säännöllisellä huollolla varmuutta turvallisuustason säilymiseen

Säilytä turvallisuustaso huolto- ja ylläpitopalveluiden avulla

Säännöllisesti huollettu turvallisuusjärjestelmä antaa yritykselle varmuutta turvallisuustason säilymisestä sovitulla tasolla koko järjestelmän elinkaaren ajan. Huollettu järjestelmä on myös toimintavarma ja ylläpitokustannuksiltaan helposti hallittavissa.

Huoltopalvelu toteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen toimintamallien ja palvelutasojen mukaisesti. Securitas Technology Oy:n asiantuntijat suorittavat sovittuja huolto- ja ylläpitotehtäviä asiakaskohteissa sekä hyödyntävät tehokkaasti eri järjestelmien etähuoltomahdollisuuksia.

Securitas Technology Oy:n ammattitaitoinen ja kokenut asiantuntijaorganisaatio palvelee kaikissa turvallisuusjärjestelmien huoltoon, ohjelmistotukeen ja käyttöön liittyvissä palveluissa nopeasti ja laadukkaasti. Palvelu on saatavissa helposti yhdestä palvelunumerosta ja palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti sekä olemme paikallisesti lähellä 16 toimipaikalla.

Palveluun sisältyy mm:

  • Huoltokutsujen vastaanotto 24/7
  • Neuvonta ja käytön opastus
  • Nopea huolto vikatilanteissa sovitussa vasteajassa
  • Järjestelmien ennakkohuollot
  • Järjestelmien ylläpito ja muutokset
  • Varaosapalvelu
  • Asiakasraportoinnit
SecTech_2023_Global_Camera Installation

Etähuolto nyt uutena palveluna

Securitas Technologyn huoltopalvelut kehittyvät ja tuomme asiakkaille uutena palveluna nykyaikaisen etähuoltopalvelun. Huoltopalvelu etänä on nopeampaa ja tehokkaampaa sekä säästää asiakasta huoltokustannuksissa.

Uusi etähuoltosopimuspalvelu voidaan integroida nykyisiin huolto- tai ASP-sopimuksiin tai valita erillisenä palveluna turvallisuusjärjestelmän ylläpitoon. 

Palvelumme sisältää muun muassa säännölliset etätarkastushuollot ja nopean vasteajan etänä suoritettaville vikakorjauksille koko Suomen alueella. Tämä edellyttää etähuoltoa tukevaa turvallisuusjärjestelmää sekä tietoliikenneyhteyksiä  Securitas Technology Oy:n etähuollon ja järjestelmän välillä.

Lue lisää aiheesta asiantuntijan blogi-kirjoituksesta

SecTech_2023_UK_SMS Monitoring Center-8982

Miksi valita etähuolto lisänä huoltosopimukseen?

1. Lisää toimintavarmuutta etätarkastushuollolla normaalin ennakkohuollon lisäksi

2. Nopea reagointi (4h) vikakorjauksiin koko Suomen osalta etähuoltona

  • Osa vioista ratkeaa etänä
  • Etänä valmistelu nopeuttaa vian korjausta kohteella

3. Viankorjaus etähuoltona sisältyy sopimusmaksuun riippumatta huoltosopimuksen palvelutasosta

4. Vasteaikainen työn aloitus kohteella mikäli ei ratkea etähuoltona

  • Vasteaika kohteelle huoltosopimuksen mukaisesti 

5. ”Ekologinen palvelu” – vähemmän matkustamista

Securitas Technology Oy

Yleistä palveluista

Securitas Technology Oy noudattaa palvelutoiminnassaan sopimusasiakkaidensa kanssa sovittuja palvelutasoja, -sopimuksia ja niiden ehtoja. Muiden kuin sopimusasiakkaiden tai -kohteiden osalta käytetään soveltuvilta osin Securitas Technology Oy palvelukohtaisia- sekä IT2018 sopimusehtoja poislukien sopimuksien palvelutasot.

Mikäli et ole vielä sopimusasiakkaamme, jätä meille yhteydenottopyyntö tästä. Olemme yhteydessä teihin mahdollisimman pian.

IT2022-sopimusehdot

Kysy lisää ylläpito- ja huoltopalveluista