Pääkäyttäjäpalvelut

Huolehtii turvallisuuden hallinnoinnista ammattitaitoisesti ja turvallisesti

Miksi pääkäyttäjäpalvelut?

Pääkäyttäjäpalvelun tarkoituksena on suorittaa turvallisuusjärjestelmän toiminnallisiin tietoihin liittyviä määrittelyjä sekä näiden tietojen hallintapalveluita. Pääkäyttäjäpalvelu huolehtii yrityksen turvallisuusjärjestelmän määrittelyistä turvallisesti ja ammattitaitoisesti. Palvelun avulla asiakkaan omia resursseja vapautuu järjestelmän pääkäyttötehtävistä.
Pääkäyttäjäpalvelu toteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen toimintamallien ja palvelutasojen mukaisesti. Securitas Technology Oy:n asiantuntijat suorittavat sovittuja pääkäyttötehtäviä etäpalveluna, tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen, asiakkaan palvelupyyntöjen mukaisesti.

Securitas Technology Oy:n ammattitaitoinen ja kokenut asiantuntijaorganisaatio palvelee kaikissa turvallisuusjärjestelmien huoltoon, ohjelmistotukeen ja käyttöön liittyvissä palveluissa nopeasti ja laadukkaasti. Palvelu on saatavissa helposti yhdestä palvelunumerosta ja palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti sekä olemme paikallisesti lähellä 16 toimipaikalla.

Pääkäyttäjäpalveluun voidaan liittää esimerkiksi seuraavia järjestelmiä:

  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Työajanseurantajärjestelmät
  • Rikosilmoitinjärjestelmät
  • Kameravalvontajärjestelmät
  • Henkilöturvajärjestelmät
SecTech_2019_MonitoringCenter_EU_2
SecTech_2022_EmployeesTalking_Turkey_2

Palvelusopimukseen voi halutessa liittää pienempiäkin osa-alueita. Tämä on erityisen tarpeellista silloin, kun asiakas haluaa suorittaa itse osan järjestelmien käyttötoimenpiteistä. Tällöin varatudumme asiakkaan puolesta huolehtimaan asioista esimerkiksi tilanteessa, kun asiakkaan omat resurssit sairastuvat tai ovat tilapäisesti varattuina muihin tehtäviin.

Pääkäyttäjäpalvelun sisältöä on tarvittaessa helppo laajentaa tarpeiden kasvaessa. Palvelun laadun ja sisällön laajentaminen käy vaivattomasti sopimuspäivityksen avulla.

Securitas Technology Oy

Yleistä palveluista

Securitas Technology Oy noudattaa palvelutoiminnassaan sopimusasiakkaidensa kanssa sovittuja palvelutasoja, -sopimuksia ja niiden ehtoja. Muiden kuin sopimusasiakkaiden tai -kohteiden osalta käytetään soveltuvilta osin Securitas Technology Oy palvelukohtaisia- sekä IT2018 sopimusehtoja poislukien sopimuksien palvelutasot.

Mikäli et ole vielä sopimusasiakkaamme, jätä meille yhteydenottopyyntö tästä. Olemme yhteydessä teihin mahdollisimman pian.

IT2022-sopimusehdot

Kysy lisää pääkäyttäjäpalvelusta