Turvaa omaisuutesi

SecTech_2022_WarehouseEmployee_AdobeStock_39057860

Se on enemmän kuin vain omaisuuden turvaamista. Uudet teknologiat tarjoavat erittäin optimoituja ratkaisuja, jotka lisäävät kustannustehokkuutta.

Miten parantaa resurssiesi tehokkuutta ja turvallisuutta

Valmistuksesta myyntiin resurssit, kuten koneet, ajoneuvot ja varastot, tehostavat liiketoimintaa. Kerromme tässä, kuinka kolme itsenäistä toimitusketjutoimintoa voi hyödyntää teknologiaa varmistaakseen resurssiensa turvallisuuden, seurata näiden resurssien liikkumista ja valvoa niiden käyttöä ja/tai varastotasoja.

Tuotanto

Mahdollista resurssien seuranta koko tuotantoprosessisi aikana hyödyntämällä teknologioita, kuten analytiikkapalveluita ja videovalvontaa. Ne keräävät IoT-dataa AI:n käyttöön, hävikin estämiseksi, tapahtumien dokumentoimiseksi ja yleisen toimintatehokkuuden parantamiseksi.

Logistiikka

Älykkäillä sensoreilla voidaan valvoa kaluston liikkeitä ja käyttämällä älykästä kameratekniikkaa voidaan mitata sillan ali ajavan ajoneuvon korkeutta. Näin minimoidaan toiminnan häiriötilanteet ja vältetään henkilö- ja aineellisia vahinkoja. 

Kiinteistöt, julkiset rakennukset ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat tarvitsevat joustavan, mutta turvallisen kulunvalvontajärjestelmän. Kaikki tilat eivät kuitenkaan ole optimaalisia turvattaviksi perinteisellä kulunvalvonnalla. Siksi tarjoammekin näiden ratkaisujen ohella ratkaisun, jossa mobiililaite voi toimia fyysisenä avaimena.

hidden

Securitas Technologyn ekosysteemi integroi terveys-, turvallisuus- ja tietoturvalaitteistot ja -ohjelmistoratkaisut yhdeksi muokattavaksi kokemukseksi, jotta voit yhtenäisesti suojella työntekijöitäsi, turvata omaisuutesi, varmistaa verkostosi ja ohjata toimintojasi. 

Keskustele asiantuntijan kanssa omaisuuden turvaamisesta.