Site Occupancy Management

Site Occupancy Management on järjestelmä, jonka avulla voidaan hallita ihmisten määrää toimitiloissa. Älykäs analytiikkaohjelmisto tunnistaa automaattisesti sisään- ja uloskäynnin ohikulkijoiden määrän sekä näyttää reaaliaikaisen tilan käyttöasteen vierailijoille. 

Näin ​​​​​​ Site Occupancy Management ratkaisu toimii

Site Occupancy Management -järjestelmän avulla voidaan seurata, kuinka monta ihmistä huoneessa, kerroksessa tai rakennuksessa kulloinkin on.

Ratkaisu toimii kameratekniikalla, jossa edistynyt analytiikkaohjelmisto laskee ihmisten kokonaismäärän tiloissa. Henkilön kävellessä sensorin alta, tieto päivittyy älynäyttöön. Kun henkilöiden maksimimäärä on saavutettu, voidaan toteuttaa pääsyä rajoittavia toimenpiteitä. Ohjelmiston pilviversiossa voit nähdä tilanteet reaaliajassa.

Ratkaisu on kustannustehokas ja yksinkertainen ratkaisu, jonka avulla muuttuviin säännöksiin ja viranomaisten vaatimuksiin tiloissa olevien henkilömäärien suhteen pystytään vastaamaan nopeasti. Näin sisään- ja uloskäyntien hallinta on helppoa ilman vartijaresursseja. Ratkaisu voidaan myös integroida olemassa oleviin hallintajärjestelmiin.

Site Occupancy Management - EDUT   

Erinomainen lisä jo olemassa olevaan turvajärjestelmään.

  • Kerää reaaliaikaista henkilömäärätietoa sisään- ja uloskäyntien luona
  • Tukee useita kieliä, kuten suomi, englanti, ruotsi, tanska
  • Tarkka, automatisoitu ja kustannustehokas tapa huolehtia annettujen määräysten noudattamisesta
  • Sopiva ratkaisu auloihin, sisääntuloihin ja muihin tärkeisiin kulkuväyliin
  • Täydellinen itsenäinen ratkaisu ja helppo asennus
Photo of Floor Stand Example for Site Occupancy Management SOM Solution

Analytiikkaa pilven avulla

Yhdistämällä ratkaisun pilveemme, voidaan useita toimipaikkoja koostaa ja hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Edistyneet live-koontinäytöt voivat paitsi näyttää kävijämäärän reaaliajassa, tarjota myös tärkeitä tietoja käyttöasteen määrästä sijaintikohtaisesti tai ajan mittaan päivän aikana.

Tilastot kerätään laskemisen aikana, jolloin kävijämäärät näkee selvästi tietyltä kellonajalta, viikolta tai kuukaudelta. Historiatietoja voidaan tuoda raporttitoiminnolla ja näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi henkilöstön tarpeiden tai muiden operatiivisten toimenpiteiden optimointiin.

Mukauttamalla informaatio-näyttöjä pilvityökalujen avulla, saadaan työntekijöille, vierailijoille tai asiakkaille ainutlaatuinen kokemus. Näyttöön on mahdollista asettaa värejä, grafiikkaa ja logoja haluamallasi tavalla, jolloin näytön ilme saadan räätälöityä juuri tarpeidesi mukaan.

Skaalautuva ratkaisu, yhdestä useaan oveen

Ratkaisu on 100% itsenäinen ja se voi toimia yhdellä sisäänkäynnillä, laskemalla sekä sisäänkäynti että uloskäynti saman oven/sisäänkäynnin kautta tai laajennettuna, kattamaan useita sisäänkäyntejä samanaikaisesti. Palvelin analytiikkaohjelmistolla on määritetty ja kytketty yhteen tai useampaan analyysianturiin kulkuväylien määrän mukaan. Anturit koostuvat 3D-kameroista, jotka yhdessä edistyneen ohjelmistomme kanssa varmistavat ihmisten laskemisen sekä sisään- että uloskulkualueilla.

Ihmismäärä näytetään yksinkertaisesti älynäytöllä, joka voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuunnassa. Älykäs näyttö voidaan asettaa näyttämään informaatiot vaihtuvasti eri kielellä, eli tiedot voivat näkyä esimerkiksi  vuorotelle suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Lisäksi käyttäjäystävällinen asetusten hallinta helpottaa järjestelmän päivittäistä käyttöä.

Noudata rajoituksia kustannustehokkaalla tavalla - täysin automaattisesti

Rajoitukset sille, kuinka monta ihmistä yhdessä tilassa saa olla kerrallaan, muuttuvat jatkuvasti ja niitä tulee noudattaa. Sen sijaan, että henkilöstö tai vartija vahtisi sisään- ja uloskäyntejä, Site Occupancy Management -järjestelmän automatisoidut prosessit auttavat muuttuvien vaatimusten täyttämisessä.

Sisääntulon ja poistumisen rekisteröinti tapahtuu täysin automaattisesti ja näytöllä näkyy reaaliajassa montako henkeä tilassa juuri sillä hetkellä on ja mikä on sallittu maksimimäärä henkilöitä tilassa. Mikäli sallittu raja ylittyy, uusia tulijoita pyydetään odottamaan kunnes tilaa vapautuu. Järjestelmä integroituna automaattiseen ovenohjaukseen voidaan jopa fyysisesti varmistaa, ettei ylimääräisiä ihmisiä tule sisään mikäli raja saavutetaan.

Ratkaisu voidaan luoda täydelliseksi erilliseksi ratkaisuksi tai integroida mihin tahansa olemassa olevaan ratkaisuun Ota yhteyttä meihin kuullaksesi lisää, miten ratkaisumme voisi auttaa sinua.

Kysy lisää Site Occupancy Management-ratkaisustamme