Yritysuutisia

Olemme mukana TIETO22 yhteistoimintaharjoituksessa

Julkaistu
TIETO22_news

Harjoitus on osa kyberturvallisuuden kehittämistämme

TIETO22-harjoitus on Suomen suurin Huoltovarmuuskeskuksen järjestämä yhteistoimintaharjoitus, jossa yritykset ja viranomaiset harjoittelevat varautumaan laajoihin kyberhäiriöitilanteisiin. Harjoituksen tavoitteena on kehittää toimintamalleja jatkuvuudenhallinnan ja kriisiviestinnän saralla. Koska keskeinen riippuvuus eri toimialojen välillä on suuri osa harjoitusta, myös tiedon vaihtoa ja jakamista harjoitellaan, jotta erilaiset organisaatiot osaavat yhdessä varautua erilaisiin toimitus- ja palveluketjuihin kohdistuviin uhkiin.

Harjoitukseen osallistuu tänä vuonna noin 120 eri toimialan organisaatiota. Lisäksi mukana on huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluntuottajia, kuten tele- ja ICT, media- ja vartiointiala. 

Harjoitus toteutetaan skenaariopohjaisena harjoituksena, jossa tilannepelin keinoin toimitaan simuloidussa kyberhäiriötilanteessa. Harjoitus on käynnistynyt helmikuussa 2022 ja se huipentui syyskuussa laajaan kyberturvallisuusharjoitukseen. Tänä vuonna harjoituksen erityiskohteena on finanssiala, jolla on suuri merkitys yhteiskunnan maksuliikenteen ylläpitäjänä ja siihen kohdistuvat kyberhyökkykset olisivat valtakunnallisesti vakava asia. 

Securitas Technologyn osallistuminen tapahtumaan on osa kyberturvallisuuden kehittämistämme. Pyrimme myös hyödyntämään harjoituksesta saatuja oppeja oman työmme kehittämisessä ja valmiudessa mahdollisien poikkeustilanteiden varalle. Harjoituksia on järjestetty joka toinen vuosi 1980-luvula lähtien ja tapahtumaa organisoi Huoltovarmuuskeskus Digipooli ja Traficomin kyberturvallisuuskeskus.

Lue lisää harjoituksesta