Turvallisuusalan näkemyksiä

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan tekoälypohjaisille turvallisuusteknologioille?

Julkaistu
SecTech_2023_TOR_AI&Data
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan tekoälypohjaisille turvallisuusteknologioille?

Turvallisuusalan innovaatiot ovat nostaneet tekoälyn (AI) etualalle, ja monet tuotteet ja ratkaisut tarjoavat nyt tekoälyyn perustuvia ominaisuuksia.

Nykyään turvallisuusjohtajat käyttävät tekoälyteknologioita monimutkaisten tietovirtojen analysointiin, usein tekoälyä hyödyntävän videovalvonnan avulla, joka jäljittää poikkeavat liikkeet ja käyttää kerättyä tietoa uhkien ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät videoseurantajärjestelmät voivat tunnistaa oleskelun tai muun epätavallisen käyttäytymisen, joka viittaa uhkaan. Järjestelmä ilmoittaa tällaisista tapahtumista tekniselle henkilöstölle, jotka voivat puuttua uhkaan nopeasti ja ennakoivasti. Ilman tekoälyä nämä huolestuttavat tapahtumat saattaisivat jäädä huomaamatta tai niiden eristäminen eri videovirroista voisi kestää päiviä. 

Tätä teknologiaa käytetään myös väärien hälytysten vähentämiseen. Järjestelmä voi arvioida uhan ja todeta sen todennäköisesti vähämerkityksiseksi - esimerkiksi suodattamalla videohälytyksen niin, että eläimet, roskat, sade tai lumi jäävät huomiotta. Näemme, että tämä ominaisuus otetaan usein käyttöön keinona, jolla voidaan lyhentää vasteaikaa todellisissa uhkatilanteissa ja auttaa välttämään tarpeetonta hätätilanteisiin reagoimista.

Mutta mitä tulevaisuus tuo tullessaan tälle teknologialle?
 

SecTech_2023_DataConnectivity_DataCenter

Ennennäkemättömät käyttökohteet tekoälylle turvallisuudessa 

Yritysten nykyiset turvallisuusinfrastruktuurit sisältävät runsaasti syvällisiä turvallisuuteen ja toimintoihin liittyviä oivalluksia. Tulevina vuosina odotamme alan tekevän suuria edistysaskelia kehittäessään tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä hyödyntämään tätä dataa tekoälyn ja koneoppimisen voimalla.

Teknologiat, jotka seuraavat ja analysoivat turvallisuusjärjestelmädataa, voivat tarjota korvaamattomia oivalluksia yrityksen toimintaympäristöstä. Tämän tiedon avulla tekoälytekniikka voisi ymmärtää, mikä toimii parhaiten erilaisissa ympäristöissä ja mikä saattaa kaivata parannuksia.

Esimerkiksi vähittäiskaupan ympäristössä tekoälyteknologiat voisivat arvioida optimaaliset aukioloajat sen perusteella, milloin kauppaan tulee eniten asiakkaita. Tai se voisi jopa tunnistaa, mitkä osastot tarvitsevat enemmän tai vähemmän henkilökuntaa kuluttajien liikkeiden perusteella.

Yritysmaailmassa näitä samoja havaintoja voitaisiin käyttää arvioimaan, milloin energiakulutusta vaativia järjestelmiä, kuten valoja ja lämpötilaa, tulisi säätää. Liiketoimintajohtajat voisivat käyttää tietoa optimaalisista toimintaolosuhteista kustannusten hillitsemiseen ja rajallisten työresurssien tehokkaampaan jakamiseen.

Tekoälyn voimalla turvallisuusoivallukset eivät enää ole erillisiä, vaan ne auttavat tukemaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa koko organisaatiossa. Tulemme näkemään jatkuvasti edistymistä tekoälyturvallisuusteknologioiden saralla, erityisesti näiden käyttötapauksien muuttuessa välttämättömiksi toiminnoiksi yritysten resilienssin vahvistamiseksi. 

 

Lue 2024 Globaali teknologiaraportti

Lataa ja lue ilmaiseksi.

Lue raportti

SecTech_2023_TORspread1_ENG_600x633