Paloturva

Ennakoivan turvallisuuskulttuurin merkitys paloturvallisuudessa

Julkaistu
SecTech_2023_FireDetection3
Ennakoivan turvallisuuskulttuurin merkitys paloturvallisuudessa

Yrityksen paloturvallisuus ja ratkaisut

Turvallisuus on ensisijainen huolenaihe niin liiketoiminnassa kuin arkipäivän tilanteissa. Yrityksemme sitoutuu tarjoamaan teknisiä paloturvallisuusratkaisuja, jotka suojelevat ihmisiä ja omaisuutta poikkeustilanteissa ja turvaavat liiketoiminnan jatkuvuutta. Tekninen paloturvallisuus on monimutkainen kokonaisuus, joka vaatii huolellista suunnittelua, laadukkaita laitteita ja jatkuvaa ylläpitoa.

Säännelty turvallisuus

Tekninen paloturvallisuus on tiukasti säänneltyä, kuten pelastustoimen laeilla ja rakennusmääräyskokoelmalla. Lisäksi vakuutusyhtiöillä voi olla omat suojausvaatimuksensa. Tämä tarkoittaa, että laitteiden valinnassa, sijoittelussa, vaatimustenmukaisuudessa ja ylläpidossa on oltava erityisen tarkka. Securitas Technologyn palvelukokonaisuus huolehtii lakien ja asetusten vaatimista toimenpiteistä tavoitteena paloriskien pienentäminen, turvallisen työympäristön takaaminen, erheellisten hälytysten vähentäminen, sekä kustannussäästöjen aikaansaaminen.

Kattavat järjestelmät

Tekniseen paloturvallisuuteen kuuluu monia osa-alueita, kuten paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmät, hätäkuulutus- ja äänievakuointijärjestelmät, turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmät, savunpoistojärjestelmät, sammutusjärjestelmät sekä tarkastus-, hälytyksensiirto-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Näiden järjestelmien ja niihin liittyvien monipuolisten palveluiden yhteistoiminnalla luomme kattavan valikoiman paloturvallisuuteen, joka on räätälöity täyttämään asiakkaidemme tarpeet.
 

 

Toiminta poikkeustilanteissa

Paloturvallisuudessa ennakointi on tärkeää ja tulipalon yhteydessä aika on aina kriittinen parametri. Lähes kaikki tulipalot alkavat pieninä tulipaloina, ja siksi kaksi erittäin tärkeää tekijää ovat aina ratkaisevia: palon nopea havaitseminen ja palon leviämisen estäminen. Automaattisen palohälytysjärjestelmän avulla tulipalo voidaan havaita nopeasti. Erilaiset sammutusjärjestelmät voivat sitten auttaa sammuttamaan palon tai estää sen leviämisen. 

Paloturvallisuus on aina kiinteistön omistajan vastuulla, mutta yrityksen tai organisaation tulee hoitaa lakisääteiset velvoitteet kuntoon. Tarkista, että pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja järjestä poistumisharjoituksia, jotta jokainen tietää miten toimia poikkeustilanteessa. Palon sattuessa on tärkeää toimia rauhallisesti, pelastaa ja poistua.

Valmistautumalla voit estää sen, mitä ei pitäisi tapahtua, ja olla valmiina onnettomuuden sattuessa. Valitse siis paloturvallisuuteen oikeat kumppanit. Meidän palveluvalikoimamme kattavat järjestelmäsuunnittelun, laadukkaat laitteet, asennuksen, huollon ja ylläpidon, sekä valvontapalvelut. Olemme TUKESin hyväksymä paloilmoitinliike, ja huoltoedustajamme ja yhteistyökumppanimme ovat kaikki sertifioituja asiantuntijoita.

Ota yhteyttä, niin varmistetaan yhdessä paloteknisen suunnittelun avulla, että turvallisuutesi on aina ensiluokkaista.
 

Kysy lisää ennakoivan paloturvallisuuden mahdollisuuksista