Datakeskukset

5 nousevaa trendiä datakeskusalalla 

Julkaistu
Työntekijöitä datakeskuksessa
5 nousevaa trendiä datakeskusalalla

Datakeskusmarkkinan arvon arvioidaan kasvavan 143,4 miljardiin  dollariin vuoteen 2027 mennessä, joten yritysjohtajat tietävät, kuinka tärkeää tietoturva on liiketoiminnalle. Datakeskusten operaattorit ovat tämän kasvukäyrän mukaisesti nopeasti laajentumassa uusille alueille pystyäkseen vastaamaan infrastruktuurivaatimuksiin – ja tämä tarkoittaa, että ne tarvitsevat enemmän tapoja turvata omaisuuttaan fyysisesti. Se tarkoittaa myös, että kasvun myötä datakeskusten turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan uusia innovaatioita

Tekoälystä (AI) lasermittaustekniikkaan LiDAR (Light Detection and Ranging), nousussa on monia uusia trendejä, jotka voivat auttaa datakeskuksia edistämään "turvallisuuskulttuuria"  – organisaation kaikkien jäsenten jakamia arvoja, jotka määrittelevät, kuinka ihmisten olisi ajateltava ja lähestyttävä turvallisuutta.

Turvallisuuskulttuuri on tärkeää, koska datakeskuksen turvallisuuden varmistaminen vaatii muutakin kuin vain kulunvalvonta- ja videovalvontateknologioiden käyttöönottamisen. Käytössäsi voi olla maailman parhaat turvalaitteet, mutta jos organisaatiossa ei vallitse turvallisuuden kulttuuri, ihmisten käyttäytyminen ei muutu ja tuloksena voi olla turvattomampi ympäristö.

Käytössä olevien suojaustoimenpiteiden on estettävä mahdolliset uhat ja annettava turvallisuustiimeille tarvittava tuki datakeskusten suojaamiseksi – mikä tehdään osittain käyttämällä turvallisuusjärjestelmien antamia tietoja edistämään ja vahvistamaan positiivista käyttäytymistä ja turvallisuuskäytäntöjen noudattamista.

Katsoessamme eteenpäin kohti datakeskusten turvallisuuden tulevaisuutta näemme viisi nousevaa trendiä, joita datakeskusalan olisi pohdittava vuonna 2022:
 

LIDAR-teknologia

Lasermittaustekniikka LiDAR (Light Detection and Ranging) on noussut esiin nopeasti, mutta monipuolisuutensa ansiosta se on vakaa ratkaisu datakeskustilojen turvaamiseen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Se voi tunnistaa erilaisia esineitä, kuten ihmisiä, eläimiä ja ajoneuvoja, ja määritellä niiden kulkureitin. LIDAR-teknologiaa voi toimia valvontakameroiden kanssa ja syöttää niille kerätyt tiedot, jolloin turvakamerat voivat seurata kohdetta. LIDAR-teknologian avulla turvallisuustiimit voivat jäljittää ihmisiä tai esineitä nimettömästi, mikä mahdollistaa alueella olevien ihmisten määrän laskemisen (oleskeluasteen määrittämiseksi) tai henkilön paikallistamisen suurella tarkkuudella

Videoiden sisällön analysointi

Kameravalvontajärjestelmän kuvaama video on hyödyllinen väline palvelinkeskusten toiminnan seurannassa, mutta videosisältöanalyysin sisällyttäminen turvallisuusjärjestelmään voi parantaa sen tehokkuutta. Tekoälypohjainen videosisältöanalyysi tutkii videosisällön ja tekee sen pohjalta havaintoja, kuten laskee paikan päällä olevien ihmisten määrän, huomaa mahdolliset kompastumisvaarat, porteilla tapahtuvat tailgating -tapaukset ja epäilyttävän käytöksen. Tämän avulla data voi ohjata turvallisuushenkilöstöä kohti strategisempaa päätöksentekoa ja luoda turvallisemman ympäristön.

Turvallisuuslaitteiden analytiikka antaa datakeskuksille perusteellisen, reaaliaikaisen näkemyksen niiden tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Näin tietoturvatiimit voivat tunnistaa datakeskusten alueet, jotka saattavat vaatia huomiota tai lisäturvatoimia.

Räkkitason turvallisuus

Datakeskusten räkkitaso jää usein huomiotta, kun keskustellaan fyysisistä suojatoimenpiteistä. Räkkitason pitäminen turvallisena on kuitenkin yhä tärkeämpää.
Kun useat toimijat käyttävät samoja datakeskuksia, henkilöstö voi tietojen suojaamiseksi räkkitasolla pyytää oikeuksia valvoa tiettyjä telineitä ja valvontakameroita seuraamaan toimintoja – jos jotain sattuu vahingossa tai tahallisesti. Pelkkä räkkitason käyttöoikeuksien antaminen vain niihin oikeutetuille henkilöille ja oikeuksien liittäminen heidän yleisiin digitaalisiin käyttäjätunnuksiinsa auttaa estämään haitallista peukalointia ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

Data-analytiikan käyttäminen olemassa olevan suojausohjelmiston parantamiseksi

Datakeskuksiin kohdistuvien fyysisten uhkien torjunta voi olla niinkin yksinkertaista kuin olemassa olevista tietoturvaohjelmistoista saatavien tietojen maksimointi. Data-analytiikka on nousemassa työkaluksi, joka mahdollistaa raa'an turvallisuusdatan muuntamisen käyttökelpoisiksi havainnoiksi, jotka voivat auttaa parantamaan toimintaa ja edistämään entistä älykkäämpää päätöksentekoa. Nämä tiedot auttavat myös ennakoivien järjestelmien suorituskyvyn hallinnassa ja mahdollistavat toimintaa tehostavien havaintojen tekemisen, mikä parantaa yleistä turvallisuutta.

Tekoälyn käytön lisääminen

Fyysisen turvallisuuden loukkaukset voivat joskus johtua inhimillisistä virheistä. Minimoidaksesi tämän riskin integroi tekoälyyn perustuva teknologia datakeskuksen turvallisuusjärjestelmään muuttaaksesi sen ennaltaehkäiseväksi, ennakoivaksi ja uhat tyhjiksi tekeväksi puolustusjärjestelmäksi. Turvavalvonta, ympäristön valvonta ja olosuhteisiin perustuva ylläpito ovat mahdollisia tekoälyn tuottaman, toimintaa edistävän seurantatiedon avulla.
Tekoälyn avulla palvelinkeskukset voivat hyödyntää ennakoivia analytiikkaominaisuuksia, jotka auttavat niitä tunnistamaan turvalaitteen heikkenevät toiminnot (esimerkiksi kun se on lähellä käyttöikänsä loppua tai tarvitsee huoltoa). Näin turvallisuustiimit voivat korjata tilanteen ennen kuin aiheutuu ongelmia, jotka voivat vahingoittaa datakeskusta.

Palvelinkeskusten kasvaessa nopeasti ne tarvitsevat lisää ratkaisuja, jotka voivat auttaa varmistamaan niiden turvallisuuden laajentumisen aikana. Yllä kuvatut nousevat trendit voivat mahdollistaa niiden jatkuvan suojauksen ja myös auttaa luomaan vahvan turvallisuuskulttuurin, jonka edistämisessä on mukana koko organisaatio.
 

Ota yhteyttä

Vastuuvapauslauseke: Käyttämällä tämän sivuston Blogi-osiota ("Blogi") hyväksyt tämän vastuuvapauslausekkeen ehdot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käyttöehdot ja tietosuojakäytäntömme. Tämän blogin tiedot ovat vain tiedoksi. Tällaisten tietojen tarkoituksena ei ole antaa neuvoja erityisistä turvallisuustarpeistasi tai antaa oikeudellista neuvontaa. Mikäli haluat keskustella Securitas Technologyn edustajan kanssa erityisistä turvallisuustarpeistasi, ota meihin yhteyttä.