Sikkerhedsindblik

Stigning i antallet af butikstyverier grundet højere forbrugerpriser

Udgivet
Bordeaux. Janvier 2009
Stigning i antallet af butikstyverier grundet højere forbrugerpriser

Den danske detailbranche oplever stigning i antallet af butikstyverier 

I første halvår af 2022 er antallet af indrapporterede butikstyverier steget med 6,5 procent, sammenlignet med første halvår 2021. Tallene stammer fra en opgørelse foretaget af Crimestat.

Crimestat er en platform etableret tilbage i 2010 og består af ca. 4.600 butikker. Det er udviklet af detailbranchen i samarbejde med Dansk Erhverv. Der indsamles i Crimestat anonyme indrapporteringer af butikstyverier, indbrud og røverier så snart de er begået, hvorefter de øvrige butikker som anvender platformen kan bruge værktøjet til at styrke forebyggelsen af bl.a. røverier.

always on

Historisk høje prisstigninger medvirker til flere tyverier

Dansk Erhverv’s analyse fra juni måned i år viser historisk høje prisstigninger, med en inflation på 8,2 procent. Samtidig kan der ses en stigning på 35,2 procent i producent-prisindekset over det seneste år. Der er derfor tale om betydelige prisstigninger for det danske erhvervsliv. 

Kombineret med et fortsat pres på de globale forsyningskæder, forårsaget af Covid-19 pandemien og senest krigen i Ukraine, samt høje energipriser, kan de øgede faste udgifter føre til mere kriminalitet.

Henrik Lundgaard Sedenmark, der er Chefkonsulent i Dansk Erhverv og ansvarlig for Crimestat, udtaler i en artikel til Dansk Erhverv: 

Meget tyder på, at der er en sammenhæng mellem prisstigninger og antallet af butikstyverier. Flere af vore medlemmer melder om øgede butikstyverier og vi ser også det samme mønster flere steder i udlandet.

Der findes ifølge Henrik Lundgaard Sedenmark tre grundlæggende typer af butikstyve:

  • Dem som primært stjæler med videresalg for øje
  • Nødtyverier (de som stjæler af nød)
  • Dem som stjæler af lyst.

Alle tre kategorier kan, grundet de stigende priser, betyde en stigning af butikstyverier. Han udtaler, at de organiserede tyverier af varer, som typisk sælges videre på nettet eller i uorganiserede kiosker, kan stige, da der bliver et større marked for at kunne købe varerne billigt.

(…) der kan også ske en stigning i tyveri af varer, som det kan være svært at afsætte penge til i en presset økonomi, fx parfume, mærkevaretøj og elektronik.

Omkostningerne fra tyverier er højere end blot det stjålne

Når en butik bliver ramt af et tyveri, rammer det på økonomien. Der er omkostningerne til det direkte tab på den stjålne genstand(e), men hertil skal der tilføjes de omkostningerne, som butikker har til administrationen også.

Der skal bl.a. bruges tid på at håndtere tyveriet, herunder indsamling af dokumentation fra f.eks. videoovervågning, potentiel tilbageholdelse af en pågrebet gerningsmand, anmeldelse til politiet, indrapportering af hændelsen i Crimestat og derudover de interne administrative opgaver forbundet med håndteringen af episoden i den pågældende virksomhed.

Det er tid, som medarbejderne ikke kan bruge på at udføre deres kerneopgaver og medfører dermed en endnu højere samlet omkostning for virksomheden, end blot de stjålne varer. Derfor er det vigtigt for detailbranchen at indsætte modsvar, der kan hjælpe til med at reducere de potentielle omkostninger butikstyverier kan medføre.

Security Guard Walking Building Perimeter With Flashlight At Night

Præventive metoder til reduktion af butikstyverier

For at mindske risikoen for butikstyverier, kan der gøres brug af en række præventive foranstaltninger.

Man kan f.eks. øge kontrollen ved at indsætte butiks- eller centervagter, som kan være synlige i billedet og dermed være medvirkende til at reducere motivationen for butikstyven. Samtidig vil vagtpersonalet kunne medvirke til at varetage en del af den administrative del, så butikspersonalet kan udføre deres kerneopgaver i stedet for. 

En anden vigtig mulighed er øget videoovervågning. Etablering af et moderne overvågningssystem, kan ikke blot virke afskrækkende, det kan også optimere dokumentationsprocessen i tilfælde af kriminalitet.

Anvendes et nutidigt system, vil tidsforbruget til søgning efter de rigtige optagelser kunne reduceres kraftigt, idet der kan gøres brug af indbygget videoanalyse og smartsøgning. Eksport og deling af videomaterialet kan endvidere ske sikkert via en Cloud-løsning, som kan medføre en mere smidig proces og mindre påkrævet administration for butikspersonalet.

Butikkerne kan også gøre brug af elektronisk varesikring, som i tilfælde af tyveri af f.eks. varer så som parfume, elektronik mv., vil aktivere og alarmere personalet med det samme, hvis en butikstyv forlader butikken med stjålne genstande.

Photo of technician installing Electronic Article Surveillance in a Retail store

Glem ikke tyverisikringen, når butikken er lukket

Det er ikke kun når butikker holder åbent, de er sårbare. Også når butikken er lukket, er det vigtigt at den er sikret forsvarligt, for at mindske risikoen for indbrud. En godkendt tyverialarm, der stemmer overens med den pågældende butiks sikringsniveau, er et nøgleelement i indbrudssikring.

Tyverialarmen består oftest af en kombination af flere forskellige sikringspunkter, hvor der anvendes magnetkontakter på døre og vinduer, rystekontakter på vægge, bevægelsesdetektorer til rumsikring etc. Formålet er at alarmen aktiverer, i tilfælde af brud på sikringen – altså hvis en gerningsmand forsøger at begå indbrud eller udøver hærværk.

In System Control Center Technical Support Specialist Speaks into Headset.jpg

Har man både en tyverialarm og et videoovervågningssystem i butikken, kan begge dele også med fordel kobles til Kontrolcentralen. Operatørerne på Kontrolcentralen kan på den måde nemlig reagere på en aktiveret tyverialarm, og samtidig se med live på overvågningskameraerne, i tilfælde af indbrud.

Det er muligt for Kontrolcentralen at foretage anråb, løbende dokumentere hændelser, beskrive signalement af gerningsmænd mv. og derved bevissikre løbende, mens en hændelse finder sted. 

Derudover vil operatørerne, såfremt der gøres brug af moderne videoanalyse-teknologier, også kunne anråbe evt. observerede personer via højttalere, hvis de observerer at potentielle gerningsmænd befinder sig på privat område – også selv inden tyverialarmen er aktiveret.

Oftest er den optimale sikring individuel fra virksomhed til virksomhed. Derfor anbefaler vi at man foretager en fyldestgørende risikovurdering, og herefter bestykker sin samlede sikringsløsning derefter.

Vores eksperter kan hjælpe med det konkrete behov og kommer gerne ud – helt gratis og uforpligtende – for en gennemgang af behovet. Hvis du vil vide mere om hvordan vi kan hjælpe med sikring af din butik eller virksomhed, skal du blot kontakte os hvorefter vores konsulent vil hjælpe dig videre.

Løs dit sikkerhedsbehov i dag