Sikkerhedsindblik

Uudnyttet potentiale: Sådan leverer Security IoT intelligent dataindblik til beslutningsprocesser

Udgivet
Time lapse of motorway at night with global net graphic overlaid.
Uudnyttet potentiale: Sådan leverer Security IoT intelligent dataindblik til beslutningsprocesser

Mange virksomheder accelererer deres digitale transformationer ved at udnytte data, men de er langsommere til at realisere muligheden for at udnytte reel værdi, ved at  udnytte data fra fysiske aktiver og relateret sikkerhedsinfrastruktur.

Med Internet of Things (IoT) bliver udstyr, bygninger, inventar og andre materielle aktiver kilder til handlingsrettede efterretninger til forretningsoptimering. Ved at bruge eksisterende sikkerheds- og overvågningssystemer, kan virksomheder begynde at frigøre værdien af deres aktivbaserede data til i stedet at støtte deres strategiske mål.

Hvad er IoT?

IoT er et netværk af tilsluttede fysiske enheder, der fx bruger sensorer, software, GPS, Tags og anden smart teknologi, til at indsamle oplysninger og handle på det. For eksempel kan aktiver og enheder forbundet på denne måde advare deres ejer, hvis de fejler, hvis de er flyttet fra deres forventede placering eller anvendes aktivt til at sikre regelmæssig vedligeholdelse.

Stigningen i Cloud Computing og 5G netværk, samt de lavere omkostninger, mindre størrelse og større tilgængelighed, muliggør mange nye applikationer. Noget af denne teknologi er allerede tilgængelig, og flere vil  komme på markedet snart. Disse fremskridt gør det nemmere og mere overkommeligt at indsamle data fra IoT-enheder.

Desuden muliggør udvidet forbindelse og båndbredde dataudveksling med højere volumen, netværk af  flere eksterne aktiver og større adgang til realtidsoplysninger. Denne udvikling åbner muligheder for større effektivitet, omkostningsbesparelser og forretningsindsigt med merværdi. Juniper Research forudser, at IoT-forbindelserne vil blive mere end fordoblet til 83 mia i år 2024.

Ifølge en Accenture-undersøgelse er de tre vigtigste grunde til at virksomheder gør brug af IoT, ligeligt fordelt mellem:

  • Sikkerhed og Tryghed
  • Optimering af driften
  • Kvalitetssikring

Sådan udnytter du IoT i dag

Virksomheder kan udnytte deres eksisterende teknologi-infrastruktur til at generere værdifuld intelligens fra fysiske aktiver med IoT-teknologi. Dette kræver ikke nødvendigvis udskiftning af udstyr, idet man i mange tilfælde kan eftermontere sensorer.

Som et resultat heraf, bliver din investering i dine sikringsløsninger, meget mere end en obligatorisk omkostning; det tilføjer betydelig værdi til virksomheden. Fordelene omfatter forbedringer i effektivitet, kvalitet, omkostninger og kundeservice.

Brugstilfælde til IoT: Produktion

Den såkaldte fjerde industrielle revolution, ofte beskrevet som Industri 4.0, er det øverste vækstområde for IoT. Inden for produktion overvåger de førende applikationer til IoT bl.a. produktion, automatisering, planlægning, kvalitet og kvalitetssikring.

Udstyrsoptimering er en populær use case. Med internetaktiverede sensorer kan operatørerne finde ud af:

  • Hvorfor udstyr fungerer ikke korrekt, så ejere kan forhindre dyr nedetid
  • Hvis kapitalaktiverne er inaktive, hvilket signalerer overkapacitet og muligheder for at reducere de faste omkostninger
  • Når maskiner rammer vedligeholdelsesintervaller, så virksomhederne kan udføre vedligeholdelse mest effektivt i stor skala

Brugstilfælde til IoT: Logistik

Sporing af varer og aktiver i bevægelse udgør en stor udfordring. Logistikteams har brug for at kende placeringen og tilstanden af lageret samt de køretøjer, der fragter aktiverne.  I mangel af disse data risikerer virksomheder forsinkelser, affald, tabt salg, kunde utilfredshed og ansvar.

Med IoT og overvågningsteknologi, der allerede findes inden for sikkerhed, kan logistikchefer og flådeoperatører have realtidssvar på spørgsmål som:

  • Overholder chauffører hastighedsgrænser og stopper for obligatoriske pauser?
  • Ankommer varerne til tiden?
  • Opbevares produkterne ved den ønskede temperatur og fugtighed?

Brugstilfælde til IoT: Kontor og Industri

De førende anvendelser af IoT inden for Kontormiljøer og større industri, inkluderer sporing af brugsmønster af både medarbejderes og kunders færden på lokationerne. Ved at kombinere dataindblik fra hændelser fra et adgangskontrolsystem med analyseværktøjer, kan man skabe et overblik over belægningsgrad, hvilke områder der har været i brug og hvilke der ikke har.

På den måde kan man fx effektivisere områder så som rengøring og vedligeholdelse af ejendommen og dens lokaler; herved kan man undgå at bruge ressourcer på at gøre rent i fx et mødelokale, hvis det ikke har været i brug.

Samtidig kan man planlægge hvor der skal foretages eftersyn og vedligeholdelse af inventar, ud fra det reelle brugsmønster, hvilket kan hjælpe med proaktivt at sikre udskiftning af inventar eller komponenter inden de fejler, samt assistere med planlægningen af de løbende eftersyn i ejendommen.

Hvor kan IoT tage dig hen?

Teknologiske fremskridt åbner vores øjne for virksomheders muligheder for at udnytte sikkerhedsløsninger og deres egne aktiver, og omsætte dem til værdifuldt intelligent dataindblik. Ledere indser at sikkerhed ikke længere kun er et omkostningscenter, men en drivkraft for at skabe en reel konkurrencefordel. 

Lær mere om hvordan du kan beskytte dine værdier her