Validrone

Validrone™ er vores produktlinje af løsninger til detektering og positionering af droner og deres piloter.

Validrone™ er vores produktløsning til at detektere og lokalisere droner og deres piloter.

I de senere år er salget af droner steget. Markedsprognoser viser, at der er solgt over 20 millioner droner verden over. Øget brug af droner betyder også en øget trussel mod for eksempel luftfarts-, forsvars- og faciliteter som fængsler og sportsarenaer.

Truslen fra droner kan opdeles i fem kategorier, baseret på motiv og brugertype:

  • Virksomhedsspionage (indsamling af oplysninger)
  • Hackerangreb (aflytning, cyberangreb, mv.)
  • Transport (smugling ved fx fængsler og grænser)
  • Angreb (terrorangreb, hærværk, maksimal skade)
  • Hobby (risiko for kollision, personskade, følsomme faciliteter)
Validrone Camera looking at Drone detection

Afbryd indtrængen og stop piloten ved hjælp af detektion og positionering

Med Validrone™ kan du detektere og positionere dronens pilot, hvilket gør det muligt at handle og derved forhindre indtrængen. Dette er den mest effektive måde at stoppe dronen og beskytte mod indtrængen.

 

Validrone findes i 2 forskellige versioner

Det er nemt at komme i gang med Validrone! Vi tilbyder to forskellige løsninger, lige fra den grundlæggende mindre beskyttelse til den store og avancerede version. Det betyder, at alle virksomhedsstørrelser kan være med - både hvad angår omkostninger og opfyldelse af det konkrete behov.

TAL MED EN KONSULENT

Validrone Installation by Technician
Validrone Essential Drone in the Air

Validrone™

Validrone™ er en hurtigt implementeret dronedetektionssensor, der leverer advarsler og realtidsrapportering over luftrummet. Tjenesten er begrænset til et detekteringsområde på maksimalt 250 x 250 meter, hvilket er velegnet til små og mellemstore virksomheder, så som kontorbygninger, fabrikker, datacentre samt til fængsels- og kriminalforsorgen.

TAL MED EN KONSULENT

Validrone™ Advanced

Flagskibet Validrone™ Advanced består af en sensor, der har en rækkevidde på op til 1,2 km radius. Flere sensorer kan tilføjes løsningen for at udvide dækningsområdet. 3D-positionering, VMS-integration og automatisk PTZ-kontrol er yderligere funktioner, som Validrone™ Advanced tilbyder.

Derudover er det muligt at sortliste og hvidliste droner, det betyder at egne droner kan dokumenteres og dermed ikke forårsage uønskede alarmer.

Brugere med flere faciliteter har mulighed for at se, om den samme drone er registreret flere steder. Validrone™ Advanced er velegnet til mellemstore og større faciliteter, så som sportsarenaer, større fængsler, kraftværker og lufthavne.

TAL MED EN KONSULENT

Validrone Professional Photo of Prison and Correctional

Bliv klogere på, om Validrone™ kan være en løsning for din virksomhed. Få foretaget et forstudie, på din lokation i dit miljø, så løsningen kan afprøves under de konkrete rammer.

Få foretaget et forstudie

Er din virksomhed eller organisation klar til at håndtere de risici, som droner udgør? Vores branchespecifikke risikovurderinger er skræddersyet til at evaluere risici med droner, undersøge dit luftrum og anbefale løsninger til risikoreduktion.

KONTAKT OS

Arial Photo of City Infrastructure used for Validrone Example

Forstå risikoen ved uønsket indtrængen droner: Hvor skal man starte?

Risikoen for uønskede droneindbrud øges, når den globale droneflåde vokser. Dette er en udfordring, som mange virksomheder og organisationer står over for - hvordan kan vi reducere risikoen for ulovlige og uønskede droneoperationer?

Vi har nu udviklet en gennemførlighedsundersøgelse, der fokuserer på at identificere de risici og udfordringer, der findes i et specifikt luftrum.

Alle faciliteter kan angribes af droner, nedenfor et par eksempler på særligt udsatte lokationer og faciliteter:

Drone shot flyover of barbed wire with a drone in the shot

Fænglser & Korrektionsfaciliteter

Vi ser en stigende tendens til at smugle smugler ind i fængsler. Denne artikel er en af ​​mange, hvor stoffer og mobiltelefoner bringes ind i fængsler.
Photo of a Stadium used for Validrone Example Usecase

Stadion / Arena

At kampe eller koncerter stoppes på grund af droner, der besøger arenaer, er i denne sammenhæng det mindste problem. Vi mener, at du som besøgende skal være i stand til at føle dig sikker og ikke behøver at bekymre dig om tilstedeværelsen af ​​uautorisere
Photo of Airplane in an Aiport used for Validrone Usecase Example

Lufthavne & Flyvepladser

Der er set flere eksempler på lufthavne, der skal lukke i kortere eller længere perioder på grund af dronebesøg. Det er almindeligt kendt, at en drone kan udgøre en potentiel fare for fly og dets passagerer, hvorfor detektion er kritisk.
Photo of Pipelines for Energy and Infrastructure Examples

Energivæker & Infrastruktur

Infrastrukturen er en vital del af samfundet. Mange installationer er kritiske for lokalsamfundet, hvorfor de skal beskyttes effektivt - også mod risici fra droner.

Kom i gang med Validrone i dag