Sikringsindblik

3 årsager til at dit sikringssystem kan svigte

Udgivet
Server system
3 årsager til at dit sikringssystem kan svigte

For at sikre effektiviteten af ethvert sikkerhedssystem, skal du udføre anbefalet vedligeholdelse, test og inspektion af udstyret. Typisk inkluderer køb af sikkerhedsprodukter en grundlæggende reservedels- og driftsgaranti, men det er også vigtigt at planlægge og udføre forebyggende vedligeholdelse.

Her er tre almindelige årsager til, at dit sikringssystem kan fejle, og hvad du kan gøre for at forhindre det i at ske:

Data centers images

1.  Dit udstyr ældes

Da du oprindeligt lejede eller byggede faciliteter til din virksomhed, fik du sandsynligvis også samtidig installeret et sikringssystem. Men med tiden ældes udstyret og det skal løbende vedligeholdes, opgraderes eller endda udskiftes.

Mange af de perifere komponenter, som udgør et sikringssystem - værende eksempelvis videokameraer, kortlæsere til adgangskontrol, bevægelsessensorer og endda centraludstyr - er alle tekniske enheder, som fungerer lidt ligesom små computere, tilsluttet et netværk. Ligesom din telefon eller bærbare computer har disse enheder brug for regelmæssige opdateringer, og i sidste ende skal de muligvis udskiftes, hvis de er blevet funktionelt forældede.

Du ville ikke forvente, at din telefon eller computer holder fem til 10 år uden vedligeholdelse, så selvom de fleste sikringssystemer oftest er designet til at kunne drifte over længere tid end fx din bærbare computer, så holder de stadig ikke for evigt. 

Nogle af de kritiske komponenter, såsom strømforsyninger, har også batterier, der holder dit sikkerhedssystem i gang, i tilfælde af strømmen går. Ligesom en røgalarm i dit hus, skal disse batterier testes mindst årligt og udskiftes, når de ikke længere er i stand til at opretholde sin ladning.

Sikringsanlæg installeret hos erhvervsdrivende har også oftest et krav om løbende vedligeholdelse og eftersyn, hvis de fx skal overholde et af Forsikring & Pension's sikringsniveauer. Her vil der almindeligvis være krav om mindst 1 årligt eftersyn af anlægget, foretaget af en certificeret installatør.

2. Din virksomhed har ændret sig

Din virksomhed vil muligvis over tid ændrer sig. En virksomhed i vækst vil oftest øge antallet af medarbejdere, som kan resultere i et ændret risikobillede. På samme måde vil en produktionsvirksomhed, som udvider med nye eller større lokaler, også stå overfor et ændret sikkerhedsbehov.

Uanset hvordan din virksomhed ændrer sig over tid, er det vigtigt at have fokus på hvordan sikkerhedsbehovet ser ud, og herefter sikre at både sikringssystemer og sikkerhedsrutiner er tilsvarende ajour. Det er heller ikke kun de fysiske sikringssystemer, så som fx tyverialarm, adgangskontrol eller videoovervågning, du skal være opmærksom på - det er også vigtigt at have fokus på, ændrede sikkerhedsrutiner, produktions-flow og afdække potentielt nye risici, som kan være opstået i takt med virksomhedens udvikling.

Opkøb, fusioner og konsolidering skaber også helt nye udfordringer for din virksomhed og dit sikkerhedssystem. Sammenlægninger af databaser, som håndterer medarbejdernes adgangskort eller brugerprofiler med adgangsniveauer, kan være problematiske hvis datakvalitet ikke er tilstrækkelig. Vær opmærksom på, hvordan du mest sikkert og effektivt kan få implementeret en stor mængde nye brugere i dine systemer, og hav altid adgangsniveauerne in mente, inden adgang tildeles nye medarbejdere.

I begge scenarier er det ekstremt vigtigt at have en konsekvent plan på plads, for præcist at dokumentere, teste og inspicere alle systemerne og at identificére potentielle fejl, før de bliver til et problem. Selv lavrisikosystemer, der muligvis kun har grundlæggende alarmrapportering, bør testes, for at sikre at de kommunikerer korrekt, og at alle områder er beskyttet tilstrækkeligt.

Mange nyere alarm- og adgangskontrolsystemer kan integreres med eksisterende IT-systemer, og ofte endda også med hinanden på tværs af fabrikater eller modeller. Hvis du er i tvivl om hvordan du bedst får udnyttet dine systemer optimalt, kan vores specialister hjælpe med at skabe et overblik og sammen med dig ligge en plan for, hvordan du griber en opgave an.

3.  De "blinde" sikringspunkter

Et område, som ofte bliver overset når man foretager en risikovurdering, er de såkaldte "blinde" sikringspunkter. Disse er punkter i sikringsløsningen, som forbinder hele sikringsplatformen og de steder, hvor der oftest aldrig er særlig meget aktivitet. 

For både alarm-, adgangskontrol- og videoovervåning er der oftest en såkaldt "centralenhed", som fungerer som hjernen bag hele løsningen. Centralenhederne er oftest installeret i et krydsfelt, et serverrum, teknikrim eller lignende, men er kritisk for funktionaliteten af hele løsningen. Øvrige kritiske punkter i sikringsløsningerne kan være netværksudstyr så som servere eller routere, strømforsyninger, netværksoptagere mv.

Security Guard Walking Building Perimeter With Flashlight At Night

Mange skænker ikke disse vitale komponenter en tanke, for de fleste brugere ser dem aldrig i deres dagligdag. Men opstår der fejl på dem, vil man stå overfor en stor potentiel risiko, hvor dele eller endda hele sikringsløsningen kan være ude af drift. Derfor skal man altid sørge for at disse "blinde" sikringspunkter indgår i sine risikovurderinger og at der forefindes en plan for, hvordan driften af disse opretholdes selv i tilfælde af strømsvigt, netværksnedbrud eller øvrige større uregelmæssigheder.

Det er ikke altid at man fysisk kan se på disse enheder, at de kan fejle noget. De kan måske endda opføre sig helt normalt i lang tid, selv hvis de er ved at fejle. Mange opdager fx først at deres videooptager ikke har nogle optagelser - eller endda slet ikke virker - når de står og skal bruge optagelser fra en hændelse.

Ved at etablere faste procedurer omkring test og vedligeholdelse - og ved at inddrage ekspertisen fra en betroet sikkerhedspartner - kan de fleste potentielle nedbrud eller driftsafbrydelser undgås. Driftsstop eller nedetider på fx adgangskontrolsystemet, vil for mange virksomheder betyde store udfordringer med ind- og udgang af medarbejdere på deres lokation, og det kan forsinke produktionen eller resultere i øvrige økonomiske tab.

Med mange af de nyere sikringsprodukter på markedet kan driftsstop undgås, ved at implementere de rette værktøjer og sørge for løbende vedligehold. I dag er det f.eks. muligt at få en live-overvågning af næsten alle dele af et sikringssystem via den overvågende Kontrolcentral, hvor ydelser som System Service Assurance kan være med at holde enheder opdateret, og gøre det muligt for operatørerne på Kontrolcentralen af reagere i tilfælde af nedbrud, ved systemfejl eller hvis et kamera eller perifer komponent går offline.

Tal med en sikkerhedsekspert

 

Ansvarsfraskrivelse: Ved at bruge blogsektionen på dette websted ("Blog") accepterer du vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse, herunder men ikke begrænset til brugsbetingelserne og vores privatlivspolitik. Oplysningerne på denne blog er kun til informationsformål. Sådanne oplysninger er ikke beregnet til at give rådgivning om dine specifikke sikkerhedsbehov eller at yde juridisk rådgivning. Hvis du gerne vil tale med en sikkerhedsrepræsentant om dine specifikke sikkerhedsbehov, bedes du kontakte os.