Sikringsindblik

De forretningsmæssige fordele ved at bruge AI til at beskytte dine værdier

Udgivet
Woman in hardhat uses tablet.
De forretningsmæssige fordele ved at bruge AI til at beskytte dine værdier

I en digital verden er det afgørende at beskytte netværksbaserede fysiske aktiver – fra fragtcontainere og kasseapparater – og den proprietærer indsigt, de kan tilbyde.  

Ved at udnytte kunstig intelligens (AI) til at levere indsigt fra disse netværksbaserede fysiske aktiver, kan virksomheder få en dybere forståelse af deres drift. Kunstig intelligens (AI) gør også beskyttelsen af aktiver til en strategisk funktion, der kan hjælpe med at forlænge udstyrets levetid, reducere spild og reducere risikoen for svind.

AI gør det muligt for virksomheder at detektere vigtige signaler midt i den konstante datastøj.

Derudover gør AI det muligt for virksomheder at registrere vigtige signaler midt i den konstante datastøj, ved at analysere i stor skala uden behov for menneskelig indgriben. AI informerer virksomheder om deres aktivers sikkerhed i hele deres økosystem, i stedet for kun at se på hvert aktiv isoleret. AI giver denne holistiske visning og understøtter bl.a.:

  • Bedre reaktion på uregelmæssigheder
  • Bedre beslutningstagning
  • Bedre forretningsresultater

Hvad er kunstig intelligens?

AI bruger databehandling til at kopiere menneskelig problemløsning og beslutningstagning. Løsningen gør dette ved at lære af resultater fra den virkelige verden autonomt. Dette forbedrer systemet, så det mere præcist kan:

  • Forudsige trusler
  • Foregribe situationer, der typisk forårsager problemer
  • Spotte muligheder for at reducere omkostninger

Over tid bliver denne model mere præcis. Denne proces svarer til den måde, folk bruger livserfaringer til at opbygge dømmekraft og intuition på.

Et AI-system kan spotte mønstre og afvigelser i en strøm af hurtige data på en måde, som mennesker ikke kan.

Hvordan udnytter virksomheder AI i dag?

De globale udgifter til AI forventes at blive fordoblet i 2024  til 110 milliarder dollars, ifølge  en International Data Corp (IDC) prognose. Virksomheder, der implementerer AI-rapportering, opnår fordele i form af højere omsætning, lavere udgifter og øget rentabilitet.

I gennemsnit klarer virksomheder, der bruger AI til beslutningsstøtte og forretningsoptimering, sig to gange bedre, målt på finansielle nøgletal, herunder  6,3 procentpoint af de direkte indtægtsgevinster, ifølge forskning fra IBM.

Virksomheder, der bruger kunstig intelligens til beslutningsstøtte og forretningsoptimering, klarer sig dobbelt så meget som deres ligestillede på økonomiske mål.

AI-adoption er mest udbredt inden for teknologi- og telekommunikationssektoren, hvilket betyder at de fleste industrier har et betydeligt ikke-udnyttet potentiale. At gå videre med AI kræver adgang til data –som f.eks. de enheder der findes inden for Internet of Things (IOT) kan levere.

AI-case: Produktion

I øjeblikket er de bedste applikationer til AI i produktionsindustrien inden for produktdesign, prognosemodellering og smart robotteknologi. Men producenterne har også muligheder for at beskytte aktiver mere effektivt med AI, samtidig med at øge overskuddet og forbedre kvaliteten.

For eksempel kan AI-løsninger tage historiske aflæsninger fra sensorer på et samlebånd, analysere dem og derefter forudsige, hvornår komponenterne vil fejle. Dette kan omfatte oplysninger om temperatur, vibrationer og lækagedetektion. Denne indsigt gør det muligt for kapitalforvaltere at handle forebyggende og forhindre nedbrud, driftsstop eller overdreven slitage. Dette  eskytter værdien af dyrt kapitaludstyr og hjælper med at holde produktionen kørende. En amerikansk regerings-forskningsundersøgelse opdagede, at prædiktiv vedligeholdelse kan reducere omkostningerne mere end 40 procent iht. et reaktivt vedligeholdelsesprogram - og give et tifoldigt afkast af investeringen.

AI-case: Logistik

Inden for logistik kan operatører bruge kunstig intelligens til at træffe bedre beslutninger i realtid, reducere ekstraomkostninger og derved sikre besparelser. En populær AI-applikation er opkoblede containere. Der er tale om lastcontainere med netværksudstyr og sensorer. Disse indsamler og deler oplysninger såsom containernes placering, indre temperatur, forventede rejse- og ankomsttider, og om deres døre forbliver sikre, lukkede og aflåste.

Ejere og af logistikansvarlige kan vide eksternt, og næsten i realtid, hvor containerne er, og hvis der opstår en uventet begivenhed. En container, der bevæger sig uden for den planlagte placering eller har sine døre åbnet på et usædvanligt tidspunkt, udløser en alarm. Hvis en kølecontainer ikke opretholder sin temperatur, kan besætningen hurtigt gribe ind for at forhindre produkttab.

Information fra tilsluttede containere er en strategisk byggesten i intelligente forsyningskæder. Operatører, der har indsigt i deres dør-til-dør-processer, kan hurtigt bruge denne intelligens til at blive mere effektive. For eksempel kan de forudsige, hvor længe lasten vil forblive i havn og reducere lasthåndteringen. Analyse af aggregerede data fra intelligente containere kan med tiden hjælpe med at reducere forsendelsesomkostninger og leveringstid.

AI-case: Detailhandel

Detailhandel er en af de vertikaler, der forventes at bruge mest på AI, ifølge IDC-prognosen. Inden for e-handel er de bedste anvendelser chatbots og anbefalingsmotorer. Men vedtagelsen i fysisk detailhandel er stadig i sin vorden.

På trods af fald blandt detailhandlere, forekommer 86 procent af det amerikanske detailsalg stadig i fysiske butikker, ifølge 2021 US Census data. AI kan hjælpe disse detailhandlere med applikationer som personalisering af kundeoplevelse, dynamisk prisfastsættelse og lageroptimering.

Detailhandlere kan sikre aktiver ved at bruge AI til forudsigelig tabsforebyggelse ved kassen.

Desuden kan detailhandlere sikre aktiver ved at anvende AI til prædiktiv forebyggelse af tab ved kassen. Ved hjælp af salgssteds-videoanalyse kan AI-løsninger detektere:

  • Labelskift; når en kriminel udskifter en prisseddel for en af et billigere produkt;
  • Returnerings-svindel; når en person returnerer en stjålet eller brugt vare eller én, der er købt med et falsk kreditkort

og

  • Medarbejder-tyveri; når personalet giver varer til en medskyldig ved ikke at scanne, tilsidesætte en pris, eller begå gavekort svig.

Svind koster detailhandlere omkring 1,4 procent af den årlige omsætning, ifølge National Retail Federation i USA. AI kan reducere det med omkring 50 procent, ifølge  brancheforskningsrapporter.

Beskyt dine aktiver med AI

Organisationer er ved at indse styrken i kunstig intelligens, til at beskytte og maksimere deres aktiver. At arbejde med den rigtige partner kan lette implementeringen og fremskynde værdiskabelsen. Opdag, hvordan vi kan hjælpe med at samle sikkerhedsværktøjer, der giver operationel indsigt og styrker forudsigende handling.