Sikringsindblik

Udnyt kraften i AI og IoT til at beskytte dine aktiver proaktivt

Udgivet
Aerial view of nighttime city with graphic overlay.
Udnyt kraften i AI og IoT til at beskytte dine aktiver proaktivt

I et hurtigt skiftende forretningsmiljø, kræves mere end blot at reagere på trusler, for at beskytte sine aktiver. Ved at indsamle operationel indsigt fra sin sikkerhedsinfrastruktur, kan virksomheden handle mere proaktivt og forudsigeligt. Dette giver større fleksibilitet, og sikkerhed bliver en kilde til konkurrencemæssige fordele.

Ved at hente operationel indsigt fra sikkerhedsinfrastrukturen kan virksomheder handle mere proaktivt og forudsigeligt i deres forretning.

Ved at bruge kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) sammen, får virksomheder værktøjer til at bruge fysiske aktiver på en ny, transformativ måde. Ledere, der kombinerer disse teknikker, kan øge værdien og samtidig reducere risici

Hvordan fungerer IoT og AI sammen?

Ifølge en undersøgelse foretaget af Accenture, anser næsten 80 procent af virksomhederne AI for at være en central eller sekundær komponent i IoT. Mængden og hastigheden af ​​de data, IoT genererer, overstiger, hvad mennesker kan håndtere. AI hjælper folk med hurtigt at forstå data og bruge dem til at træffe beslutninger. De vigtigste anvendelser til at kombinere dem er:

  • Beskrivende og forebyggende vedligeholdelse
  • En forbedret brugeroplevelse
  • Identifikation og fortolkning af billeder
  • Naturlig sprogbehandling

De fordele, der oftest nævnes ved at kombinere IoT og AI, er ifølge undersøgelsen: øget produktivitet og effektivitet, dybere kunderelationer og øget sikkerhed og sikkerhed.

Det giver også mange synergier. En virksomhed med IoT-funktioner kan for eksempel forudsige, hvornår en maskine skal udskifte en del, hvilket betyder, at dyr nedetid undgås, og vedligeholdelse gøres mere effektiv.

Ved at bruge AI-analyser beriges beslutningstagningen, og spørgsmål med flere variabler kan besvares. For eksempel: Hvornår er det klogere at udskifte en maskine i stedet for at vedligeholde den under hensyntagen til ydeevne - prognoser og designforbedringer i udstyret?

Anvendelser af AI og IoT

Virksomheder anvender disse to teknologier inden for fremstilling, logistik og detailhandel på en måde, der gør det muligt at forudsige forretningsbetingelser og opnå en konkurrencefordel. Dette reducerer risikoen ved beslutningstagning.

Produktion

For at levere kvalitetsgarantier kan producenter bruge IoT og AI til at analysere billeder af en produktionslinje i realtid og identificere dele af produktionen, der ikke opfylder fastsatte standarder. Disse produkter omdirigeres automatisk til handling eller makulering, hvilket øger kvaliteten, forhindrer spild af materialer, reducerer afkast og forbedrer kundetilfredsheden. Virksomheden bruger muligvis allerede videoanalyse i sin sikkerhedsinfrastruktur, og kvalitetskontrol bliver derefter et andet anvendelsesområde for denne teknologi. 

På samme måde bliver overvågningssystemer mere værdifulde. AI kan indsamle sensorinformation om spænding, fugtighed eller tilstedeværelsen af ​​mennesker med forventet brugsmønster, vejr, tidspunkt på dagen eller andre faktorer. Alle disse data hjælper systemet med nøjagtigt at identificere et akut problem. Rapporter om kraftig regn ét sted plus høje luftfugtighedsniveauer betyder for eksempel sandsynligvis, at der er en fejl i en drænpumpe, ikke at en lokal arbejdstager har tørret gulvet. 

Logistik

Levering af Just-in-time er problemfrit med IoT-sensorer og AI. Værdikæden er bedre integreret - fra indkøb til leverandør, lager og distribution. Dette muliggør jævn, kontinuerlig produktion, hyppigere leverancer og en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. Nettoeffekterne omfatter omkostningsbesparelser, højere fortjenstmargener og øget fleksibilitet.

Detail

Butikker kan udvikle deres tabsforebyggende systemer ved hjælp af IoT og AI. AI-drevne analyser finder mønstre, der angiver tyveri i data fra sensorer, video af trafikmønstre, adfærd hos medarbejdere og købere og begivenheder på stedet. Områder med den højeste risiko er kasseapparater, indgange og lagre. For eksempel kan kunder, der går ud gennem indgange, ofte være tegn på indbrud, så sensorer til retningsdetektering er et vigtigt værktøj. For selvbetjenings-butikker kan videoanalyse af varer i en kundes kurv, matches med et flow af scanningsdata fra terminalen. På denne måde kan du fange varer, der ikke er blevet scannet, eller som er blevet efterladt i indkøbskurven. Videoanalyse kan også markere mistænkelige adfærd hos medarbejderne, såsom at udstede en refusion, mens der ingen kunde er ved kasselinjen.

De vigtigste udviklingsområder for aktivbeskyttelse

Når organisationer udnytter disse teknologier, kan de udnytte eksisterende infrastruktur og andre ressource,r til at generere mere nyttig indsigt. Dette forbedrer det samlede afkast, samtidig med at værdier beskyttes.

Når organisationer udnytter disse teknologier, kan de udnytte eksisterende infrastruktur og andre ressource,r til at generere mere nyttig indsigt. Dette forbedrer det samlede afkast, samtidig med at aktiverne beskyttes.

For eksempel kan IoT og AI give advarsler, der kræver menneskelig reaktion, men falske alarmer og et stort antal advarsler kan føre til "meddelelsestræthed". Eksisterende infrastruktur til overvågning og overvågning, der beskytter aktiver, kan give yderligere muligheder for reaktion, en måde at sikre, at vigtig udvikling ikke går glip af. På denne måde giver investeringer i beskyttelse af aktiver øget forretningsværdi i form af fleksibilitet og fleksibilitet.

Derudover kan virksomheder ud over interne oplysninger integrere en række forskellige datakilder for at få en bedre forståelse, efterhånden som teknologien udvikler sig, hvilket inkluderer vejrrapporter, offentlige optegnelser, økonomiske prognoser og oplysninger om politiske risici. På den måde kan organisationer bedre foregribe leverandørproblemer, produktionsproblemer, udsving i efterspørgslen, flaskehalse i transport- og branchetrends - og ved at kombinere dette med information fra interne data får du et 360 -graders billede af risikomiljøet og konkurrencen.

Sådan bruges AI og IoT

Efterhånden som virksomheder øger tempoet i deres digitale transformation, bliver evnen til at handle proaktivt og fremsynet en nødvendighed. Aktivbeskyttelse bliver mere end en reaktiv holdning og fokuserer i stedet på proaktivitet og forudsigelser. Kombination af kunstig intelligens med tingenes internet er et vigtigt skridt for at få mest muligt ud af dine aktiver og samtidig reducere risikoen.

Lær mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at beskytte dine værdier