Beveiliging voor
de publieke sector

De beveiliging van zowel de Rijksoverheid als lokale overheden moeten voldoen aan hoge veiligheidsstandaarden. Het is immers hun primaire taak om burgers veilig te houden en kritieke infrastructuur te beschermen. Ontdek de oplossingen die aansluiten op de beveiligingsuitdagingen van overheidsbedrijven.

Lokale overheden

Gemeenten, corporaties, hun diensten en beheersinstanties: allemaal zoeken ze naar nieuwe vormen van urban security die de openbare orde handhaven en rekening houden met de privacy van inwoners. 

Beveiliging die past bij het lokale veiligheidsbeleid

De beveiliging van gemeenten en andere lokale overheden bestaat uit veel verschillende aspecten door het Veiligheidsbeleid die deze overheidsinstanties hanteren. Om hier goed vorm aan te kunnen geven, moeten al deze aspecten naadloos bij elkaar passen. Van toegangscontrole en camerabewaking tot systemen die het verkeer in stadscentra of parken monitoren. Hierbij houden we terdege rekening met het budget en de uitdaging op het gebied van systeemintegratie. Dat is de zekerheid van Securitas Technology: alles-in-één, zonder zorgen over alarmopvolging, kosten, beheer, service en onderhoud. 

Politie Nederland

Securitas Technology helpt de rijksoverheid, lokale overheden en corporaties bij het beschermen van mensen en eigendommen en helpt criminaliteit vroegtijdig te signaleren. Met integrale beveiligingsoplossingen van hoge kwaliteit, wordt snellere informatieoverdracht gefaciliteerd en het veiligheidsbeleid versterkt.

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor luchthavenbeveiliging, beveiliging van havens en stations, maar speelt als werkgever tevens een beschermende rol voor ongeveer 120.000 actieve ambtenaren en het energie- en dataverkeer in ons land.

 

Nederland is een klein en dichtbevolkt land met een kwetsbare infrastructuur; het gaat veel verder dan alleen de beveiliging van een luchthaven of haven. Rijksdiensten maken vaak gebruik van netwerken die dankzij slimme automatisering de strategische data produceren zodat zij hun proceskwaliteit kunnen bewaken en risico’s managen. Het borgen van die informatieprocessen en toegangsvraagstukken – op straat, op het station of in de vertrekhal – is van levensbelang voor het effectief beschermen van burgers en staatseigendommen.

Bewaken, beschermen, beheren

Securitas Technology ondersteunt de overheid bij het verkrijgen en beheren van waardevolle veiligheidsinformatie met geïntegreerde beveiligings- en toegangsoplossingen die doen wat ze moeten doen: publieke belangen bewaken, beschermen en beheren. Online, als netwerksysteem of cloud-toepassing in ICT-projecten, maar ook fysiek: als leverancier van camerasystemen of smart cards bij grote infrastructurele projecten of gebouwbewaking. Ook denken we mee met maatregelen die het energiebeheer verbeteren: als de laatste medewerker de afdeling verlaat en het beveiligingssysteem inschakeld, gaat het licht automatisch uit.

Benieuwd naar de oplossingen die aansluiten op de beveiligingsuitdagingen van overheidsbedrijven?