Sikkerhedsindblik

Fremtidens muligheder inden for Remote Security Management

Udgivet
Futuristic graphic of camera with lens flare
Fremtidens muligheder inden for Remote Security Management

Vores arbejdsmønstre ændres, herunder måden hvorpå vi arbejder – og hvorfra vi arbejder. Medarbejdere arbejder i højere grad på distancen og med fleksible timer, mens flere og flere virksomheder tilbyder hjemmearbejdspladser og tilpasser deres organisationer til det nye normale.

Derfor er Remote Security Management - og måden det implementeres på - blevet afgørende for virksomhedernes drift og effektivitet.

Virksomhederne skal ikke kun forberede sig på nye trusler, fysiske som IT-sikkerhedsmæssige, men også miljø- eller folkesundhedsspørgsmål. Nye teknologier inden for Cloud-, Remote- og Hosting skaber nu flere nye muligheder.

I overvejer måske en sikkerhedsløsning med Remote Management, administreret og driftet på distancen, som omkostningseffektivt kan give Jer ro i sindet, og vished om at Jeres virksomhed overvåges døgnet rundt, både nu og langt ind i fremtiden.

Hvordan ser fremtiden for Remote Security Management ud for Jeres virksomhed?

I denne blog vil vi dække:

  • Hvad er Remote Security Management?
  • Hvad er nyt inden for Remote Security Management, der passer til Jeres virksomhed?
  • Er I bekymret for sikkerheden i Jeres virksomhed uden for arbejdstid?
  • Ønsker I at få mest muligt ud af Jeres videoovervånings-system eller indbrudsalarm?
  • Hvordan kan Remote Security Management fungere for Jeres virksomhed?
  • Kan I selv overvåge Jeres eget alarmsystem?
  • Hvad er fremtiden for Remote Security Management?
Illustration of security camera with people figures

Hvad er Remote Security Management?

Remote Security Management, også kaldet Fjernsikkerhedsadministration, er en omkostningseffektiv løsning til ekstern overvågning af Jeres virksomhed. Det giver mulighed for at administrere Jeres vikrsomhed’s sikkerhed 24 timer i døgnet, 365 dage om året – uden behov for faste sikkerhedsvagter eller sikkerhedspersonale på stedet.

Løsninger så som VideoverificeringVideo Alarm og Remote Gate Guard kombinerer teknologier fra samtaleanlæg, videoovervågning, adgangskontrol og tyverianlæg, for på distancen at kunne varetage de traditionelle sikkerhedsvagtopgaver, som eksempelvis gæstevalidering, køretøjs- og personaleadgang samt områdesikring.

Vores Kontrolcentral håndterer alle disse opgaver på distancen, hvilket reducerer personaleomkostningerne til sikkerhed og giver Jer fordelen ved at vide, at et centralt driftsteam altid overvåger Jeres virksomhed, perimeter og lokaler.

Det er ikke kun videosystemer, som kan gøre brug af fordelene ved Remote Security Management. Adgangskontrol- og Tyverialarmsystemer kan ligeledes kobles sikkert op til vores Kontrolcentral, hvorfra vores Remote Teknikere kan tilgå Jeres systemer på distancen, hvilket gør det muligt for os at håndtere administration af Jeres alarmbrugere, foretage oprettelse eller nedlæggelse af brugere i Jeres adgangskontrolsystemer, samt sikre løbende backup og drift af Jeres servere.

Cloud-lagring og Cloud-baserede løsninger er i fremgang, hvilket muliggør migrering af eksisterende fysiske servere til skyen, hvor vi står for den fulde hosting og drift af Jeres servermiljøer inden for video-, adgangskontrol- og alarmsystemer. Derved slipper I for selv at skulle drifte – og løbende opdatere – fysiske servermiljøer, hvilket kan reducere Jeres driftsomkostninger til disse IT-systemer.

Hvad er nyt inden for Remote Security Management, der passer til Jeres virksomhed?

Vores Remote Security Management-systemer anvender den nyeste teknologi til at minimere sikkerheds risici og give maksimal sikkerhed. Videoanalysesoftware kan nu tilføjes sikkerhedskameraer, og på den måde kombinere avanceret analyseteknologi med højt kompetente operatører på vores Kontrolcentral.

Videostream- og videooptagelser fra kameraerne overføres sikkert gennem skyen til Kontrolcentralen. Enhver usædvanlig aktivitet, der registreres af sikkerhedskameraerne, alarmerer operatørerne. Overvågningsoperatører vil derefter vurdere live-billeder fra kameraerne og derved træffe beslutninger om aktioner, såsom at underrette myndigheder, beredskab eller afsende sikkerhedsvagter, alt efter hvad som er konstateret af hændelse.

Buildings linked by AI web illustration

Er I bekymret for sikkerheden i Jeres virksomhed uden for arbejdstid?

Remote Security Management fungerer 24/7, 365 dage om året, så der er ingen grund til at bekymre sig om sikkerheden i din virksomhed uden for Jeres normale arbejdstid. I har ro i sindet og kan fokusere på de ting, som er vigtige for Jer – mens vi håndterer Jeres virksomheds sikkerhed på distancen for Jer.

 

Ønsker I at få mest muligt ud af Jeres videoovervånings-system eller indbrudsalarm?

Hvis I allerede har et eksisterende videoovervågnings-system eller en indbrudsalarm, er det fornuftigt at genbruge dét I allerede har, og derved holde Jeres omkostninger nede.

I mange tilfælde kan eksisterende videosystemer konverteres til driften på distancen, så vores overvågnings-team på Kontrolcentralen kan administrere systemet for Jer på distancen.

Ofte vil en konvertering kun kræve etablering af en sikker, krypteret forbindelse, mellem Jeres eksisterende IT-netværk og vores sikre IT-miljø på Kontrolcentralen. En eksisterende løsning kan også let udvides med nyere og mere moderne enkeltstående kameraer eller endda højttalere, der kan muliggøre anråb af gerningsmænd fra distancen. PTZ-kameraer vil endvidere også kunne styres på distancen, for på den måde at kunne afsikre hele Jeres virksomheds område tilstrækkeligt – uden nogen fysisk er nødt til at være på Jeres lokation. Med nye teknologier inden Hosted Services, kan vi også tilbyde Cloud, SaaS og Hosting af video-, ADK eller AIA-management servere for Jer på distancen.

 

Hvordan kan Remote Security Management fungere for Jeres virksomhed?

Videoverificering forbinder Jeres sikkerhedskameraer med Jeres tyverialarmsystem, så vores alarmoperatører på Kontrolcentralen ved aktiveret alarm, live kan følge med I hvad som foregår. Dét sikrer ikke kun hurtig og proaktiv reaktion på aktiverede alarmer, det minimerer også chancen for at reagere på fejlaktiverede alarmer – og kan derved reducere omkostningerne til fx sikkerhedsvagter og alarmpatruljeudrykninger.

Vores Video Alarm løsning anvender de nyeste kamerateknologier til at overvåge de områder, der ikke er dækket af tyverialarm. Det kan fx være udendørsområder som parkeringspladser, gårdspladser mv. eller langs hegn, på tagområder eller lignende. Videoanalyse-software detektorer unormal aktivitet, så som fx person- eller køretøjsregistrering, og alarmerer direkte fra videosystemet til Kontrolcentralen.

På den måde kan en kriminel aktivitet detekteres hurtigt, selv inden brud på skalsikringen, som fx en dør eller et vindue, normalvis aktiverer en tyverialarm. Kontrolcentralens operatører kan ud fra videobillederne følge med i aktiviteten på distancen, notere signalement, anråbe via højttalere og sikre korrekt aktion i form af rekvirering af alarmpatrulje eller anmeldelse om gerningen direkte til Politiet.

Ekstra kameraer til tilføjes begge løsninger, for på den måde at få mulighed for tjenesten Remote Gate Guard. Remote Gate Guard er vores virtuelle videoronderingsydelse, hvor vores operatører på Kontrolcentralen på distancen vil foretage afsikring af virksomhedens område og lokaler, der dermed kan erstatte de traditionelle vagttjenester. Operatørerne kan på faste tidspunkter foretage kontrol af stedet vha. kameraerne, og hurtigt reagere på eventuelle afvigelser – fx uautoriserede personer eller køretøjer på stedet, konstatere åbenstående vinduer og meget mere.

Løsningen kan endvidere integreres med eksisterende adgangskontrol, således at Kontrolcentralens operatører fra distancen både kan tale med besøgende eller medarbejdere, samt foretage op- eller aflåsning af døre og porte. Opgaver der førhen var påkrævet at have en fysisk medarbejder, eller vagt, til at varetage on-site.

Ved at gøre brug af de nye teknologiske muligheder inden for Remote Security Management, kan de fleste virksomheder kosteffektivt få opretholdt deres sikkerhedsniveau, men til langt mere omkostningseffektive budgetter.

Kan jeg selv overvåge mit eget system?

Vores Kontrolcentral foretager den daglige overvågning af Jeres alarmsystem i henhold de reaktionsmønstre, som vi har aftalt med Jer. Det er Kontrolcentralen, som primært vil varetage reaktion på aktiverede tyverialarmer, men I kan også selv følge med I hvad som sker.

Der kan oprettes login til vores Selvbetjeningsportal, hvor I som kunde selv kan tilgå alarmloggen, rette kontaktpersoner og telefonnumre mv., uden at skulle ringe eller skrive til os først.

Kobles videoovervågningen sammen med tyverialarmen, har Kontrolcentralen fuldt overblik over Jeres virksomheds samlede sikkerhed, døgnet rundt. Løsningerne vil oftest etableres via Jeres eksisterende kablede internetopkobling, men kan udvides med en 4G/LTE router, som kan sikre driften – af byde tyverialarmen og videoovervågningen – i tilfælde af netværksnedbrud.

Lige så snart løsningen er koblet op via internettet, etableres også mulighed for at I som kunde selv kan tilgå Jeres videosystemer på distancen via en App til smartphone. På vores video-løsninger, hvad end det er Videoverifikation, Video Alarm eller Video Gate Guard, vil I endvidere have web-adgang til en video-portal, hvorfra I kan se hændelsesrapporter, videoalarmlog samt hente dokumentation på alle hændelser registreret af systemet.

Det gør det let at anvende til dagligt, uden det er nødvendigt for Jer at kunne huske hvordan Jeres specifikke videooptager fungerer. Nemt og enkelt – men sikkert.

Security camera with red overlay graphic

Hvad er fremtiden for Remote Security Management?

Fremtiden for Remote Security Management defineres af fremskridt inden for kunstig intelligens (AI) og Machine Learning (ML) til analyse samt video- og kamerateknologier, men også nye muligheder inden for hosting og Cloud-tilsluttede tjenester og ydelser. Klik her at læse mere om Hosted Services.

Genkendelsessoftware kan nu analysere et kamerabillede på få sekunder og fortolke forskellen mellem en person, der bevæger sig lovligt gennem en virksomheds lokaler eller områder, og en ubuden gæst. Eller kende forskel på et godkendt eller et uautoriseret køretøj på virksomhedens perimeter.

Kamerateknologier bliver mere og mere sofistikerede og giver bl.a. bedre og bedre overvågningsbilleder, selv om natten. Ny og forbedret infrarøde og termiske funktioner er også i fremgang, og giver nye muligheder for identificering af sikkerhedstrusler i alle tænkelige miljøer. Alt sammen streamet i real-tid via internettet til vores døgnbemandede Kontrolcentral.

Machine Learning, parret med kunstig intelligens, gør det muligt at opretholde et godt sikkerhedsniveau, selv uden behov for fysiske medarbejdere eller sikkerhedsvagter på lokationen. Det er nu muligt at håndtere disse ydelser på distancen, via krypterede og sikre forbindelser til skyen samt Kontrolcentralen, der gør det muligt at lade vores specielt uddannede operatører varetage sikkerheden fra distancen.

Integreres de gængse systemer som tyverialarm og adgangskontrol med de nye og innovative kamerateknologier, Cloud-funktioner og Analysemuligheder, kan virksomheder gøre brug af en bredere sikkerhedsstrategi, og ved implementering af Remote Security Management opretholde et højt sikkerhedsniveau på en sikker og mere kosteffektiv måde, end der tidligere har været muligt.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for Jeres virksomhed, samt hvordan I kosteffektivt kan opretholde et højt sikkerhedsniveau, på en kosteffektiv måde - uden fast behov for fysiske medarbejdere eller vagtpersonale til at varetage sikkerheden on-site.

Få mere information om Remote Security Management