Adgangskontrolsystemer

10 enkle, omkostningseffektive måder at forbedre din adgangskontrol på

Udgivet
Tapping card on keypad for access
10 enkle, omkostningseffektive måder at forbedre din adgangskontrol på

Virksomheder over hele verden tilpasser sig en ny norm som følge af de omfattende ændringer, som pandemien har medført.

For mange virksomheder betyder denne nye norm ændring af åbningstider, midlertidig lukning af deres døre, hjemsendelse af personalet på fjernarbejde og/eller ændring af besøgs- og opholdspolitikker.

Efterhånden som virksomheder og institutioner tilpasser sig, bør de overveje, hvordan deres sikkerhedssystemer kan forstærke forretningspolitikker og hjælpe dem med at mindske risici. Specifikt kan adgangskontrolsystemer være kritiske i en tid, hvor organisationer i stigende grad er bekymrede for at styre, hvem der er på stedet (og hvornår).

10 enkle, omkostningseffektive måder at forbedre din adgangskontrol på

1. Installér dørkontakter på alle yderdør.

Selvom dette virker grundlæggende, er det desværre mindre almindeligt, end du skulle tro - især i et døradgangskontrolsystem. Hvorfor? Organisationer vælger at installere request-to-exit-sensorer og adgangskontrolkortlæsere, men undlader ofte at tilføje dørkontakter.

Fordi dørkontakter giver dit sikkerhedssystem besked, når en dør efterlades åben, kan de være afgørende for at sikre, at det ydre af dit anlæg er ordentligt sikret. Prisen på en dørkontakt varierer og er relativt billig, så det kan være en omkostningseffektiv måde at forbedre din ejendoms adgangskontrol på.

2. Identificér og begræns primære indgange for at sikre kontrolleret adgang til din(e) bygning(er).

Hvor er dine indgange, og hvorfor er der så mange? Dette er typisk en af de første ting, jeg spørger organisationer, når vi diskuterer adgangskontrol.

For nogle, som skoler, er flere indgange til gavn for personale og elever. Hver indgang er dog en potentiel sårbarhed, så at have flere midler kan disse organisationer bogstaveligt talt åbne døren for potentielle trusler.

Når du identificerer dine vigtigste indgangspunkter og begrænser dine indgange til kun dem, der er absolut nødvendige, vil du være i stand til bedre at kontrollere og overvåge strømmen af mennesker, der går ind og ud af dit anlæg.

3. Fjern indgangsbeslag fra alle udvendige døre, der ikke er udpeget som en indgang.

Når du har begrænset dine indgange, skal du sørge for at sikre dine andre yderdøre. Det er enkelt at gøre det: Installer kun udgangsdørbeslag på ikke-indgangsdøre. En dækplade er normalt en omkostningseffektiv løsning. Dette er et nemt skridt for organisationer, der ønsker at skærpe deres perimetersikkerhed.

4. Fjern og bortskaf alle synlige dørstøtter i nærheden af yderdøre.

Uanset om det er en bekvemt placeret sten, der holder en dør åben for rygere, eller en trafikkegle, der forhindrer en lejlighedsbygnings forport i at lukke, kan disse rekvisitter i høj grad påvirke effektiviteten af din adgangskontrol.

Gå rundt i omkredsen af din(e) bygning(er), og fjern eventuelle genstande i nærheden, der kan bruges som dørrekvisitter. Overvej også at installere dørkontakter på alle yderdøre, da de vil give dit sikkerhedssystem besked, hvis og når en dør holdes åben.

 

5. Tilpas dine åbningstider i dit adgangskontrolsystem, så de afspejler dine sikkerhedspolitikker

Når organisationer lukker midlertidigt eller ændrer deres åbningstider som reaktion på pandemien, bør de sikre, at deres operationelle beslutninger og trusselsbegrænsende politikker afspejles i deres adgangskontrolsystem.

For eksempel bør skoler, restauranter, barer og andre organisationer, der har lukket, gense deres låse/oplåse og alarm åbne/lukke tidsplaner for at sikre, at deres anlæg er korrekt bevæbnet. For virksomheder, der har lukket eller bedt medarbejdere om at arbejde hjemmefra, kan det desuden være nødvendigt at suspendere enkeltpersoners adgangskontrolkort for at afspejle disse ændringer.

6. Overvåg dine adgangsrettigheder.

Som nævnt ovenfor er det nu et godt tidspunkt at revidere dine adgangsrettigheder for at sikre, at de rigtige personer har adgang til de rigtige områder af dit anlæg (og på det rigtige tidspunkt). Det er en bedste praksis at tage en "Nul tillid"-tilgang, hvilket betyder, at organisationer ikke automatisk bør stole på nogen inden for (eller uden for) deres omkreds.

Mens Zero Trust sikkerhedskonceptet refererer til IT og cybersikkerhed, kan det også anvendes til fysisk sikkerhed. I dette tilfælde bør ingen i din organisation have mere adgang, end de har brug for.

Tag dig tid til at kontrollere, hvem der skal have adgang til bestemte områder, og fjern dem, der ikke burde. Har du leverandører eller entreprenører, hvis kort skulle være udløbet, men stadig er aktive i dit system? Hvad med pensionerede eller opsagte medarbejdere?

Mens du arbejder på at sikre, at din virksomhed er sikker, er dette en nem måde at gøre det på.

7. Indsaml reservenøgler, især hovednøgler.

Det er lige så vigtigt at begrænse antallet af personer, der har reserve- eller hovednøgler.

Effektiv nøglestyring er afgørende for din organisations sikkerhedsprogram og for at sikre, at din ejendom, aktiver og personer er sikre. Det begynder med at identificere, hvilke nøgler du har, hvor de bruges, og hvem der har adgang til dem.

Alle anmodninger om nøgler skal indsendes og godkendes skriftligt, hvilket giver et revisionsspor for dine nøgleregistre. Disse optegnelser bør også deles med din organisations personaleafdeling, da et af de største problemer i nøgleledelse er at hente nøgler fra medarbejdere, der har forladt, trukket sig tilbage eller flyttet til en anden rolle i organisationen.

Din nøglekontrolpolitik bør også skitsere processen for rapportering af mistede eller stjålne nøgler – opmuntre medarbejdere til at rapportere disse problemer med det samme – og inkludere en proces til opdatering af en nøgleudstedelseslog.

Opbygning af et robust nøglestyringsprogram starter med disse enkle første trin, og det kan hjælpe organisationer med at minimere potentielle risici.

8. Opret brugerdefinerede og skelnelige advarsler for følsomme områder.

Alerttræthed er alt for almindelig, da sikkerheds- og it-professionelle modtog hundredvis eller tusindvis af advarsler hver dag og kan blive følelsesløse over for disse meddelelser.

En enkel måde at forhindre højt prioriterede hændelser i at gå ubemærket hen, er at oprette en tilpasset advarsel til specifikke døre eller områder i din organisation. Du skal blot tilføje disse følsomme områder til en gruppe i dit adgangskontrolsystem, tildele et højere prioritetsniveau til alarmer på denne gruppe og tilføje en farve, der kan skelnes – for eksempel lilla – til disse advarsler. Giv dine sikkerhedsteam besked om, at alle lilla alarmer skal prioriteres korrekt.

Selvom dette ikke nødvendigvis reducerer antallet af advarsler, du modtager, vil det hjælpe dig med at prioritere hændelser, hvilket i sidste ende hjælper med at sikre din organisation bedre.

9. Tjek alt mekanisk beslag på dine døre.

Start med omkredsen af din organisation og arbejd dig indenfor. Sørg for, at alle døre, karme og hardware er i overensstemmelse med koden og strukturelt forsvarlige. Rengør dørbeslagsoverflader med ikke-ætsende opløsningsmiddel, og bemærk, om det fysiske beslag eller åbningen (karm, tærskel og hængsler) skal repareres.

10. Opdater din adgangskontrolsoftware.

Det er afgørende at opdatere din adgangskontrolsoftware for at låse op for sikkerhedsrettelser og nye funktioner og funktionalitet.

Tidligere i år blev vigtigheden af at gøre det understreget, da Mercury Security udsendte en meddelelse om, at nogle intelligente LP-controllere ikke ville håndtere skudårstidsberegninger korrekt – et problem, der ville have "ukendte effekter på funktionaliteten af adgangskontrolsystemet."

Løsningen? Opdater firmwaren. I mange tilfælde kan en simpel opdatering hjælpe dig med at løse sikkerhedssårbarheder og sikre, at dit system fungerer korrekt.

Mens din organisation fortsætter med at navigere efter virkningen af pandemien, kan disse tips hjælpe dig med at identificere muligheder for at skærpe din perimetersikkerhed og forbedre din adgangskontrolsikkerhed.