Sikringsløsninger til byggeri-sektoren

Få sikret dit byggeprojekt med komplette sikkerhedsløsninger, der reducerer risikoen for forsinkelser og samtidig højner sikkerheden for dine medarbejdere og beskytter byggepladsens værdier.

Sikkerhedsløsninger til byggeriet

Sikring af en byggeplads kan være en stor udfordring. Hændelser som tyveri, uautoriseret adgang, personskader og forskellige andre faktorer kan forstyrre og forsinke et byggeprojekt. Find ud af, hvordan Securitas Technology kan hjælpe dig med at implementere den rigtige sikkerhedsløsning til din byggeplads.

Hvorfor er byggepladssikring vigtigt for dit projekt?

Byggepladser er udsatte for diverse sikkerhedstrusler, der kan medføre tyveri, hærværk, uvelkomne gæstebesøg samt eventuelle sundheds- og sikkerhedsrisici.

Hos Securitas Technology forstår vi vigtigheden af at sikre din byggeplads samt værdifulde elementer som udstyr, værktøjer og materialer. Vi bistår dig med at adressere primære udfordringer, herunder:

  • Minimering af forsinkelsesrisici
  • Kontrol med adgangen til og fra pladsen
  • Beskyttelse mod tyveri og hærværk
  • Tryghedsskabelse via fjernovervågning
  • Beskyttelse af dine medarbejdere mod sikkerhedsrisici

FÅ ET TILBUD

Construction worker truss installation
SecTech_2022_FR_Geoloc

De centrale sikkerhedsudfordringer i byggeriet

Sikkerhedsudfordringerne i byggeriet er mangfoldige og kan påvirke, hvorvidt projektet forløber inden for den fastsatte tidsramme og uden overflødige forsinkelser. Her har vi identificeret nogle af de centrale udfordringer, byggeriet står overfor.

Projektets omfang påvirker direkte dine sikkerhedsbehov. Uanset projektets størrelse, er det essentielt at integrere sikkerhed som en del af den samlede projektplan, for at undgå unødvendige forsinkelser, sikre medarbejdernes tryghed og beskytte dine værdier.

Hvis du vil høre mere om, hvordan Securitas Technology kan hjælpe dig med at optimere sikkerheden for dit byggeprojekt, kan du kontakte os på telefon 7023 4949 eller på [email protected]

KONTAKT OS

Uønsket adgang og tyveri kan medføre projektforlængelser

Forsinkelser resulterer uundgåeligt i øgede udgifter. Byggerier inkluderer adskillige interdependente aktiviteter, og forsinkelse i én opgave påvirker ofte de efterfølgende opgaver, hvilket kan udløse en dominoeffekt.

Forlængede projektperioder resulterer i yderligere arbejdsomkostninger; leje af udstyr, øgede udgifter og mulige sanktioner for manglende overholdelse af deadlines. Forsinkelser kan også føre til kontraktstridigheder og juridiske dilemmaer, der yderligere forhøjer omkostningerne.

Projektforsinkelser kan skyldes flere faktorer, men fra et sikkerhedsperspektiv er de primære årsager ofte relateret til tyveri af materialer, entreprenørmaskiner eller værktøj. Disse kan også skyldes personskader, utilstrækkelig adgangskontrol eller manglende passende reaktion på sikkerhedshændelser.

Ved at forstå de centrale risici og udfordringer, kan du skabe en sikrere og mere tryg byggeplads. Securitas Technology kan rådgive dig og sammen med dig, skabe sikre og trygge rammer for projektet.

Kontakt en konsulent

Beskyt din byggeplads i dag