Digitaliseringen af Datacentre

Udgivet
data center
Digitaliseringen af Datacentre

At mætte den data-sultne verden

Mængden af ​​genererede data har været den vigtigste drivkraft for datacentrets vækst og udvikling i mange år, og på nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at væksten vil aftage. Det ses tydeligt i en offentliggjort prognose, der indikerer at IP-trafikken i Datacentre forventes at nå 20,6 zetta bytes (ZB) pr. år inden udgangen af ​​2021, hvilket svarer til en samlet årlig vækstrate (CAGR) på 25% fra 6 til 8 ZB pr. år. Dette svarer til en anslået værdi på 57 mia. US$. for datacentre-konstruktion inden 2025.

Der er datacentre i alle forskellige størrelser: fra de normalt mindre Edge-faciliteter, der fokuserer på kanterne af netværket for at levere Cloud-tjenester og lagrede streamingdata til lokale slutbrugere. Til de ofte store hyper-skala datacentre, som drives af de største tjenesteudbydere. Hvad der er konstant er den voksende popularitet ved at anvende stadigt mere effektive designmodeller, som kan gøre byggeprocessen hurtigere og dermed have en større evne til at imødekomme efterspørgslen skabt af det voksende behov for datalagringskapacitet, der er opstået.

Strømlinet konstruktion med BIM

BIM (Building Information Modelling) er grundlæggende for disse projekters succes og effektivitet, nu hvor BIM gradvist bevæger sig i retning af at blive en industristandard, der skaber hurtigere og mere effektive processer.

Sikkerhed er en central funktion i alle Datacenter-projekter, da sikre miljøer er en forudsætning for faciliteter, der spiller en så grundlæggende rolle i kontinuiteten af ​​de pågældende aktiviteter. På trods af dette er der meget få sikkerhedsudbydere, der har en eller anden form for BIM-kompetence eller certificering, såsom BIM niveau 2.

Sikkerhedsintegreret BIM

Ved at bruge BIM i en tilpasset og omfattende proces, der inkluderer både design og konstruktion af datacentret, er BIM også inkluderet i designet af sikkerhedssystemet.

Når BIM bruges til at designe f.eks. TVO-systemer (videoovervågningsystemer) er resultaterne ekstra gunstige, da man kan se kameravisningen, inklusive brændvidde og placering af eventuelle blinde vikler eller forhindringer. Dette skaber et optimalt og effektivt design af sikkerhedssystemet og muliggør "kollisionsdetektering" mellem forskellige mekaniske og elektriske entreprenører, der installerer forskellige systemer i samme rum. Det fører også til en hurtig og jævn installation, da projektederne nøjagtigt ved, hvor hvert enkelt udstyr og komponent skal placeres, hvilket betyder at man kan tage højde herfor lige fra starten - og dermed undgå uforudsete installationsproblemer.

Det er også uvurderligt at bruge COBie (Construction Operations Building Information Information Exchange) i forbindelse med BIM niveau 2 til projektstyring, vedligeholdelse og opgraderinger, hvor alle dele af sikkerhedssystemet er anført og lokaliseret, inklusive de mindste dele. Derefter behøver man ikke søge i forskellige filer, når noget skal udskiftes, fordi artikelnummeret er let at finde. Der kan man også se udstyrets alder og forventede levetid, hvilket betyder, at både udskiftninger og opgraderinger kan planlægges på forhånd, for problemfri drift.

Derudover er der ingen problemer, hvis der er ændringer med hensyn til nøglemedarbejdere i arbejdsstyrken, da alle detaljer vedrørende sikkerhedssystemet er tilgængelige for alt autoriseret personale, i stedet for at være begrænset til en fil på en computer eller i andres fysiske kontorer.

Virtuel modellering med "Digital Twins"

BIM-konceptet "den digitale tvilling" er også stigende i popularitet, hvilket betyder, at den oprindelige struktur laves digitalt for at muliggøre simulering, test og om nødvendigt korrektion i en virtuel model. På denne måde kan eventuelle fejl elimineres, inden den fysiske konstruktion begynder. Før et nyt adgangspunkt introduceres til den fysiske bygning, bruges den digitale tvillingemodel til at visualisere, hvordan det vil påvirke hele sikkerhedssystemet og anlægget, herunder adgangskontrol, evakueringsscenarier og fx varmeomkostninger.

Mens BIM og den digitale tvillingmetode virkelig hjælper med at strømline designelementet i byggeprocessen, er der stadig et konstant pres fra de voksende krav til datacentrets skalérbarhed og hastighed. Et standardiseret design af de forskellige faciliteter, kan hjælpe med denne situation og lette arbejdet for arkitekter, ejere, entreprenører og andre interessenter, der er involveret i designprocessen. Det kan også reducere risikoen for forsinkelser og kompleksitet ved køb af kritiske komponenter i store distributionsprogrammer.

Gendannelsesevne og hurtig markedsintroduktion

Der er store fordele ved at have en standardiseret tilgang til sikkerhed og design af faciliteter til Datacentre, der har en række faciliteter i forskellige geografiske områder. Modstandsdygtighed er en afgørende faktor for datacentre og kan opnås med forskellige konfigurationer. Hvis to eller flere datacentre af en lavere standard er placeret samme sted, kan de forbindes sammen for øget genopretningsevne, sammenlignet med traditionelle éntals-faciliteter. Med delte netværk, over flere uafhængige datacentre, opnås større fleksibilitet end de som er asynkront forbundet. For Cloud-baseret modstandsdygtighed kan en tæt forbindelse mellem høj-båndbredde og fiberfaciliteter bruges til at reducere risikoen for afbrydelser.

Når det kommer til fysisk sikkerhed, hvor alle porteføljer har forskellige driftsmodeller og fodaftryk, er udfordringen at definere de sikkerhedsprocesser og teknologistandarder, der er tilstrækkeligt fleksible for at gælde under disse forskellige omstændigheder, samtidig med at der opnås målbare og konstante sikkerhedsniveauer - til den rigtige pris. BIM kan også give store fordele i denne henséende, da tegninger af sikkerhedssystemet kan "testes" på forskellige konfigurationer og faciliteter i forskellige størrelser. Kombineret med en robust program-administration og tilpassede servicepartnere, kan et sådant partnerskab reducere tiden til markedsintroduktion med op til fem måneder.

At kunne imødekomme behovene i en risikovillig industri

Der er mange sikkerhedstrusler mod datacentre, både af fysisk art og cyberangreb. Derfor er det ikke overraskende, at datacenterindustrien ikke kun er én af ​​de mest teknologisk avancerede, men også én af ​​de mest risikovillige. Ved at etablere partnerskaber med sikkerhedsselskaber, der har en reel forståelse for BIM, samt hvordan det kan bidrage til mere effektiv og omfattende sikkerhed, kan datacenterejere og -operatører realisere deres planer med målbare driftsforbedringer og omkostningseffektivitet.

Forfatter: Daniel Braden-Astbury, Leder af det Globale Datacenter-team, Securitas Technology