Videoovervågning

3 måder videoanalyse kan hjælpe med at fremtidssikre din virksomhed

Udgivet
A zoomed in image of a camera lens
3 måder videoanalyse kan hjælpe med at fremtidssikre din virksomhed

Det stigende behov for hurtigt at kunne løse disse udfordringer, har sat pres på producenter og leverandører af fysisk sikkerhedsteknologi, som er fast besluttet på at fremskynde deres produktions- og sortimentplaner, for at kunne imødekomme efterspørgslen og hjælpe med at løse nogle af de operationelle udfordringer, de forskellige kundetyper står o1verfor.

Selvom der uden tvivl er sket stor udvikling inden for intelligent videoanalyse inden for det seneste halve år, er udviklingen dog ikke kun drevet af Covid-19 pandemien og efterspørgslen opstået i den forbindelse. Fremskridt og udvikling på området var allerede godt i gang, inden pandemien opstod.

Gennembrud inden for indbygget processorkraft og lagringskapacitet i kameraer, har resulteret i øget kapacitet og detekteringspræcision af AI-drevet videoanalyse. Disse fremskridt har skabt en fremgang af Cloud-baserede videoløsninger - der har givet flere muligheder for øget effektivitet, fleksibilitet og stordriftsfordele inden for virtualisering af sikkerhedssystemer og tilhørende administration.

Så hvad betyder disse fremskridt for slutbrugerne? Med de drastisk forbedrede teknologier inden for videoovervågnings- og analyseløsninger, resulterer investeringer som udnytter disse næste-generations teknologier, muligheder for at fremtidssikre din virksomhed. Herunder giver vi tre eksempler på, hvordan dét opnås:

1. Ressourcestyring

At kunne afbalancere de omkostninger, der er forbundet med ansættelse af bemandede sikkerhedsfunktioner, samt tilhørende administration on-site, er en konstant udfordring for virksomheder.

Når løsningen designes og implementeres effektivt i en virksomhed, kan intelligent videoanalyse - kombineret med Cloud/VSaaS-løsninger eller Remote Management af videosystemerne - hjælpe med at maksimere produktivitet, gøre det lettere at agere proaktivt på opståede potentielle risici, samt forbedre effektivteten af sikkerhedsprocedurer.

Disse avancerede systemer kan hjælpe med at øge effektiviteten on-site, med færre dedikerede ressourcer som almindeligvis kræves for at vedligeholde- og administrere dem. De potentielle besparelser til driftsomkostninger, som teknologien muliggør, resulterer i et investeringsafkast, der driver en voksende global markedstendens.

2. Business Intelligence

Data er en af de mest eftertragtede varer, der handles i dag. Bare spørg enhver gigant inden for sociale medier, hvor kritisk vores data er for deres vækst. Datametapunkterne som vedrører organisatorisk forretningsinformation, indfanget af videoanalyseløsninger, giver vigtige rapporteringsoplysninger om nøgleindikatorer i virksomhederne, som er vigtige for operationel succes.

Synlighed og indsigt i en virksomheds sundhed kan være altafgørende for, om virksomheden kan overleve i nutidens virkelighed. I detailløsninger fanger Video Analytics f.eks. alle former for vigtige datapunkter - lige fra POS-transaktioner, lagertrafik, Heat Map overblik, ventetid ved kasselinjer, salgskonverterings-rate, hændelses-rapportering osv.

Denne information hjælper virksomheder med effektivt at kunne tilpasse sig markedsdynamikken, opretholde en konkurrencemæssig fordel, styre deres vækst og forbedre rentabiliteten i virksomheden.

3. Beredskabsplanlægning

Genåbningsstrategier og planlægning samt drift i det nye normale, var ikke en del af vores ordforråd for bare få måneder siden. Organisationer med de ressourcer og den smidighed der kræves, for at drive og administrere deres faciliteter og virksomheder eksternt fra, har haft lettere ved at sikre forretningskontinuitet og forblive solvente.

Når virksomheder kigger fremad, kan en progressiv sundheds- og sikkerhedsplan, der indkorporerer fjern-videoovervågning, avancerede analyseværktøjer og/eller Cloud-tjenester, tilføje fleksibilitet og opbygge en stærkere robusthed, til at kunne håndtere ændrede markedsvilkår og opretholde sin operationelle drift. Disse løsninger kan skaleres hurtigt, samtidig med at omkostningerne til hardware og infrastruktur reduceres, ligesom fjernadministration kan hjælpe med at administrere nødkommunikation og -respons mere effektivt, ved at forbedre det overordnede risikostyring og krisestyringsberedskab.

Producenterne investerer kraftigt, for løbende at forbedre og fortsat udvikle disse teknologier. Teknologierne bliver også løbende nemmere at implementere og udvide, samt integrere med eksisterende sikringsløsninger og infrastruktur, hvilket gør det både kosteffektivt for virksomheder at investere i teknologierne samt drage fordele af de nye muligheder der opnås.

Er du og din virksomhed klar til at udnytte værdien af videoanalyse? Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virkssomhed med at udnytte de nye muligheder.