Cybersäkerhet och nätverk

Crash Course i Cybersäkerhet

Publicerad
Crash course i Cybersäkerhet.jpg
Crash Course i Cybersäkerhet

Traditionellt sett så ser det ofta faktiskt ut som det jag beskrev ovan. Och om servern inte har blivit uppgraderad, eller patchad som det ibland kallas, så är riskerna i konfigurationen överhängande. Man kanske la in tio personer som då skulle ha tillgång till servern, ofta med enkla lösenord. Sen dess har någon slutat, andra har gått vidare i verksamheten och nu finns bara fem av dem kvar. Deras behörigheter delas med nya kolleger som kommit in och idag är det näst intill omöjligt att få en överblick över statusen.

Cybersäkerhet – inte så krångligt som det låter
Eftersom säkerhetssystemen ofta är fristående från de övriga systemen så är det sårbart, det är lätt att missa dem. Ska man kortfattat förklara cybersäkerhet så blir det ganska elementärt. Det handlar om att göra alla uppdateringar, ta tag i behörighetshanteringen, säkerställa backuper och kryptera kommunikation och se till att rätt personer har behörighet – och ta bort dem som slutar. Svårare än så är det inte.

Nästa steg av Cybersäkerhet
Vill man slippa oroa sig så finns det andra lösningar som till exempel Hosted services där lösningen ligger i molnet, och allt kan skötas på distans. Det gör det enklare att skapa rutiner och faktiskt genomföra dem, antingen på egen hand eller genom en partner. Helst ska det ses över minst en gång i månaden för att du ska sova gott. Med smart driftövervakning som tidigt ger en varning, så kan man åtgärda i god tid innan felet orsakat ett driftstopp. Med regelbundna tekniska funktionstester av till exempel kameror – att de verkligen spelar in som de ska – så vet man att grejerna fungerar.

Cybersäkerhet & fysisk säkerhet
Eftersom det mesta idag är ip-baserat, som till exempel inbrotts- och brandlarm, kameralösningar och passersystem, så hänger cybersäkerhet och fysisk säkerhet tätt samman. Om cybersäkerheten är på plats och allt detta fungerar, då fungerar även den fysiska säkerheten. Vill du veta mer detaljerat vad som går att göra så rekommenderar jag att du pratar med någon av våra verkliga experter.

- Magnus Wingmark, vd STANLEY Security Sverige