Säkerhetsinsikter för företag

Affärsfördelar med att använda AI för att skydda era tillgångar

Publicerad
Woman in hardhat uses tablet.
Affärsfördelar med att använda AI för att skydda era tillgångar
hidden

I en digital värld är det viktigt att kunna skydda kopplingar till fysiska tillgångar – från lastcontainrar till kassaregister – och de insikter det ger kan vara avgörande för er som ägare.

Genom att utnyttja artificiell intelligens (AI) får man ut information från dessa sammankopplade fysiska tillgångar vilket ger en djupare förståelse för verksamheten. AI förvandlar också skyddet av tillgångar till en strategisk funktion som kan bidra till att förlänga utrustningens livslängd, minska svinn och eliminera möjligheter till bedrägerier.

hidden

AI gör det möjligt för företag att upptäcka viktiga signaler mitt i det konstanta databruset.

hidden

AI gör det också möjligt att upptäcka viktiga signaler i det ständiga dataflödet genom att kunna analysera stora volymer utan mänsklig inverkan. AI informerar företag om säkerheten för deras totala tillgångar, i hela ekosystemet, snarare än att titta på varje enskild resurs. Med ett sådant holistiskt förhållningssätt stöder AI: 

  • Bättre respons på avvikelser
  • Bättre beslutsfattande
  • Bättre affärsresultat

Vad är Artificiell Intelligens?

AI använder datorer för att imitera mänsklig problemlösning och beslutsfattande. Det sker genom att lösningen löpande lär sig av verkliga händelser. Detta förbättrar systemet så att det kan bli bättre på att:

  • Förutse hot
  • Förutse situationer som vanligtvis orsakar problem
  • Upptäcka möjligheter att spara pengar

Med tiden blir modellen allt mer exakt och processen liknar hur vi människor använder livserfarenheter för att bygga upp omdöme och intuition.

Ett AI-system kan upptäcka mönster och anomalier i en ström av snabbrörliga data på ett sätt som inte är möjligt för människan. Ett AI-verktyg kan till exempel analysera bilder av en folkmassa och i realtid fokusera på en person vars beteendemönster kan tyda på ett säkerhetshot.

Hur utnyttjar företag AI i dag?

Enligt en prognos från International Data Corp (IDC) förväntas de globala utgifterna för AI fördubblas till 110 miljarder dollar år 2024. Företag som implementerar AI får fördelar i form av högre intäkter, lägre kostnader och ökad lönsamhet. 

Företag som använder AI för beslutsstöd och affärsoptimering presterar i genomsnitt dubbelt så bra som sina konkurrenter när det gäller finansiella mått, inklusive 6,3 procent i direkta intäktsökningar, enligt forskning från IBM.

hidden

Företag som använder AI för beslutsstöd och affärsoptimering överträffar sina kollegor dubbelt när det gäller finansiella mått.

hidden

Användningen av AI har kommit längst inom teknik- och telekommunikationssektorerna, vilket innebär att de flesta branscher har en avsevärd outnyttjad potential. För att gå vidare med AI krävs tillgång till data – till exempel data som genereras av uppkopplade Internet of Things-enheter (IoT) — och expertis inom modellering.

Användningsområde för AI: Produktion

För närvarande hittar man de främsta tillämpningarna för AI inom tillverkningsindustri, produktdesign, prognoser för efterfrågan och smart robotik, vilket ger tillverkare möjligheter att skydda tillgångar mer effektivt med hjälp av AI, samtidigt som vinsten ökar och kvaliteten förbättras.

AI-lösningar kan till exempel ta historiska avläsningar från sensorer på monteringslinjer, analysera dem och förutsäga när delar kommer att gå sönder. Det kan gälla information om temperatur, vibrationer och att upptäcka läckage. Denna insikt gör det möjligt att agera förebyggande och förhindra haverier, nödstopp och överdrivet slitage, vilket skyddar värdet av dyrbara kapitalinvesteringar och bidrar på ett smidigt sätt till att hålla produktionen igång. En undersökning från den amerikanska regeringen visade att förebyggande underhåll kan minska kostnaderna med mer än 40 procent jämfört med ett reaktivt underhållsprogram – och ge tio gånger så stor återbetalning av investeringen.

Användningsområde för AI: Logistik

Inom logistik kan AI användas för att fatta bättre beslut i realtid, minska marginella kostnader och uppnå besparingar. En populär AI-applikation är att ansluta lastcontainrar som är utrustade med nätverksenheter och sensorer. Dessa samlar in och delar information, till exempel containerns plats, innetemperatur, förväntade rese- och ankomsttider och om deras dörrar är säkrade.

Ägare och transportörer kan på distans och i det närmaste realtid se var containrarna befinner sig och om de råkar ut för en oväntad händelse. En container som flyttar sig utanför sin förväntade plats eller vars dörrar öppnas vid en ovanlig tidpunkt utlöser ett meddelande. Om en kylcontainer inte håller sin temperatur kan personalen snabbt vidta åtgärder för att förhindra att produkterna förstörs.

Information från uppkopplade containrar är en strategisk byggsten i smarta försörjningskedjor. Operatörer som har insyn i sina processer, från dörr-till-dörr, kan snabbt använda denna intelligens för att bli effektivare. De kan till exempel förutsäga hur länge lasten kommer att ligga kvar i hamnen och minska behov av omstuvning av lasten. Analys av aggregerade data från smarta containrar kan med tiden bidra till att minska fraktkostnader och ledtider.

Användningsområde för AI: Handel

Enligt IDC:s prognos är detaljhandeln en av de branscher som beräknas investera mest i AI. Inom e-handeln är de främsta användningsområdena chatbottar och rekommendationsmotorer. Införandet inom fysisk detaljhandel är dock fortfarande i ett tidigt skede.

Trots nedgången bland fysiska butiker sker 86 procent av detaljhandelsförsäljningen i USA fortfarande i fysiska butiker, enligt uppgifter från den amerikanska folkräkningen 2021. AI kan hjälpa dessa detaljhandlare med tillämpningar som personalisering av kundupplevelsen, dynamisk prissättning och optimering av lagerhållningen.

hidden

Återförsäljare kan säkra tillgångar genom att använda AI för att förebygga förluster i kassan.

hidden

Detaljhandlare kan även säkra tillgångar genom att använda AI för att förebygga förluster vid kassan. Med hjälp av videoanalyser vid försäljningsstället kan AI-lösningar varna för:

  • Prislappsbyte, när en brottsling byter ut en prislapp mot en från en billigare produkt.
  • Returbedrägeri, när en person returnerar en stulen eller begagnad vara eller en vara som köpts med ett bedrägligt kreditkort.
  • Personalstöld, när arbetstagaren ger varor till en medhjälpare genom att inte skanna, ändra ett pris eller begå bedrägeri med presentkort.

Enligt National Retail Federation i USA kostar dessa förluster detaljhandeln cirka 1,4 procent av den årliga omsättningen. AI kan minska detta med cirka 50 procent, enligt branschforskningsrapporter.

Skydda dina tillgångar med AI

Många organisationer inser kraften i artificiell intelligens för att skydda och maximera sina tillgångar. Genom att samarbeta med rätt partner kan man underlätta genomförandet och påskynda värdeskapandet. Upptäck hur STANLEY Security kan hjälpa till att sammanföra tekniska säkerhetslösningar som ger operativa insikter och möjliggör förebyggande åtgärder.

hidden

Friskrivningsklausul: Genom att använda bloggsektionen på denna webbplats ("Blogg") godkänner du villkoren i denna friskrivning, inklusive men inte begränsat till användarvillkoren och vår integritetspolicy. Informationen på denna blogg är endast avsedd för informationsändamål. Sådan information är inte avsedd att ge råd om dina specifika säkerhetsbehov eller att ge juridisk rådgivning. Om du vill prata med en STANLEY Security-representant om dina specifika säkerhetsbehov, kontakta oss.