Wetgeving

Wijziging wetgeving camerabewaking: geef je camera’s aan vóór 25 mei 2020

Image of eye overlaid on dome camera
Wijziging wetgeving camerabewaking: geef je camera’s aan vóór 25 mei 2020
hidden

De wet van 21 maart 2007 voor regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, doorgaans de 'camerawet' genoemd, regelt sinds een tiental jaar het gebruik van camerabewaking. Deze camerawet heeft te maken met een domein dat voortdurend in evolutie is. Het gebruik van bewakingscamera’s stijgt onafgebroken en de cameramodellen alsook de gebruiksmogelijkheden ervan nemen constant toe. Daarom werd de camerawet, ondanks haar recente bestaan, reeds herhaaldelijk gewijzigd sinds 2007.
De meest recente wijziging werd in mei 2018 doorgevoerd, samen met de invoering van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Samenvatting van de belangrijkste wettelijke richtlijnen voor camerabewaking:

 • Aangifte camerabewaking via www.aangiftecamera.be :
  • Je bent verplicht camera’s uitsluitend aan te geven aan de politiediensten via het e-loket van FOD Binnenlandse Zaken en dus niet meer bij de vroegere Privacy Commissie. Je kan je op deze website aanmelden via je e-ID of een andere digitale sleutel. Op www.besafe.be vind je een handleiding voor de aangifte.
  • Camera’s die vóór 2018 reeds aangegeven werden via de Privacy Commissie, moeten opnieuw aangegeven worden tegen 25 mei 2020 op de nieuwe website. Elke wijziging in het camerasysteem moet ook doorgegeven worden.
 • Melding camerabewaking via pictogram :
  • De aanwezigheid van camera’s moet aangegeven worden door middel van een pictogram aan de inkom van de bewaakte zone, nog vóór de mensen in beeld komen.
  • Type en grootte van het pictogram zijn vastgelegd door de wet en hangen af van de plaats van de camerabewaking.
  • Op het pictogram moet volgende info vermeld worden : wettekst, naam en postadres van de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden, contactgegevens, DPO (Data Protection Officer – indien van toepassing) en de website (indien daarin de privacy policy vermeld wordt)
    
 • Register camera
  • De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens moeten per site ook een camera register bijhouden (al dan niet onder elektronische vorm), met informatie over het type en plaats van de camerabewaking, bepaald bij Koninklijk Besluit. Dit kan bv. onder de vorm van een Excel sheet.
    
 • Register GDPR
  • De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens moeten per site ook een activiteitenregister bijhouden (al dan niet onder elektronische vorm), met informatie over het type en het gebruik van de camerabewaking. Deze moeten op aanvraag ter beschikking gesteld worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacy Commissie) en de politiediensten.
    

Als beveiligingsspecialist leggen we je graag uit wat je allemaal moet doen om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving. Zo vermijd je boetes, klachten of problemen met bewijsvoering en kan je gerust zijn. Voor verdere vragen omtrent de camerawetgeving en de registratie van camera’s, kan je steeds contact opnemen met ons via mail op [email protected] of per telefoon op 02/733.11.44.

Geïnteresseerd? Een gesprek beginnen