COVID-19

Screening op lichaamstemperatuur: belangrijke overwegingen voor organisaties

Heatmap of person in front of stylized code
Screening op lichaamstemperatuur: belangrijke overwegingen voor organisaties
hidden

Deze camera’s worden door veel organisaties ingezet als extra laag van screening om corona zo veel mogelijk buiten de deur te houden. In dit geval wordt deze technologie, die gebruik maakt van warmtebeeldsensoren, gebruikt om verhoogde lichaamstempratuur te detecteren. Net als veel andere beveiligingsbedrijven, brengen wij in kaart wat deze camera’s wel en niet kunnen, wat de wet- en regelgeving is rondom het gebruik en hoe ze mogelijk het bredere veiligheids- en beveiligingsplan van een organisatie kunnen aanvullen.

Als je wilt investeren in deze technologie, is het belangrijk om een aantal zaken in de gaten te houden. In dit blog behandelen we deze overwegingen.

Wet- en regelgeving rondom het meten van lichaamstempratuur

Sommige organisaties die apparaten voor het meten van menselijke temperatuur gebruiken, zijn zich er mogelijk niet van bewust dat er bepaalde normen en voorschriften gelden voor deze technologie.

Aangezien jouw organisatie overweegt het te implementeren, je bewust zijn van de mogelijke implicaties beperkingen waarmee je te maken kunt krijgen, en hoe dit de organisatie op korte en lange termijn kan beïnvloeden. Om te beginnen zijn hier enkele normen, regelgevende instanties en wetten die van invloed kunnen zijn op uw implementatie en waarmee u zich vertrouwd moet maken:

International Organization for Standardization (ISO) en International Electrotechnical Commission (IEC) Guidance

IEC 80601-2-59: 2017 regelt de " Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van warmtebeeldcamera's voor de detectie van koorts bij mensen." Als aanvulling op de IEC-norm heeft de ISO ISO / TR 13154: 2017 geïmplementeerd. Deze norm geeft richtlijnen voor de implementatie van thermografen "om de verspreiding van infectieziekten te minimaliseren". De ISO-norm geeft richtlijnen over het proces voor het inzetten van oplossingen die koortsachtige aandoeningen van mensen meten, met name in verband met het vertragen van de verspreiding van ziekten zoals COVID-19.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het  meten van lichaamstemperatuur

Er zijn veel beperkingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, moet je aan strenge eisen voldoen. Het is verboden om lichaamstempratuur te meten, om deze vervolgens als persoonsgegevens op te slaan. Er wordt vaak gedacht dat dit wel mag wanneer er vooraf toestemming wordt gevraagd, maar in veel gevallen is het ook dan verboden. Een werkgever mag medewerkers niet om toestemming vragen, omdat in een arbeidsrelatie geen sprake is van gelijkwaardigheid. Bij bezoekers is dit ook het geval: zowel de bezoekers als zijn werkgever, hebben er belang bij als de bezoeker het terrein/gebouw mag betreden waardoor de bezoeker zich gedwongen zal voelen om toestemming te geven. Dit betekent niet dat het inzetten van deze camera’s helemaal niet mogelijk is. Zo lang de gegevens van de metingen niet verwerkt worden of in een geautomatiseerd systeem terecht komen, kunnen ze gewoon gebruikt worden.

Wat thermische camera's wel en niet kunnen

Er is geen thermische camera die COVID-19 kan diagnosticeren. Thermische camera's kunnen de menselijke temperatuur met verschillende mate van nauwkeurigheid detecteren, sommige zijn nauwkeurig tot 0,3 graden. In combinatie met software kunnen meldingen of alarmen worden afgegeven als de temperatuur van een persoon een ingestelde drempel, bijvoorbeeld 38 graden, overschrijdt. Beveiligingspersoneel kan op dat moment beslissen of aanvullende actie nodig is. Verder is het belangrijk op te merken dat iemand die besmet is met COVID-19 de ziekte kan verspreiden zonder symptomen zoals koorts. Deze camera geven dus een extra laag voor screening, maar het is geen waterdicht systeem.

Investeren met het oog op de toekomst

Net zoals de aanpak van cyberdreigingen binnen zakelijke omgevingen, gaat het om het verminderen en zoveel mogelijk beperken van risico's. Er is niet één enkele oplossing die u kunt implementeren om de uitdagingen van vandaag op te lossen; je moet richtlijnen volgen, een proces bouwen, procedures definiëren en mensen trainen om die procedures en processen te beheren en te volgen.

Warmtebeeldsensoren zijn niet bedoeld om COVID-19 of enige andere medische ziekte of virus die personeel of bezoekers treft te diagnosticeren. Ze zijn uitsluitend bedoeld om verhoogde temperatuur boven een bepaalde drempel te detecteren en zodat er op basis daarvan eventuele vervolgstappen genomen kunnen worden volgens duidelijk gedefinieerd bedrijfsprocessen, in overeenstemming is met de bovengenoemde normen en wettelijke vereisten.

Als zodanig kan deze technologie een van de vele oplossingen zijn die een organisatie overweegt in het kader van uw bredere veiligheids- en beveiligingsplan. Het kan mogelijk een aanvulling zijn op bestaande beveiligingsoplossingen of de organisatie een extra screeningaanpak bieden; het is echter belangrijk dat het wordt beschouwd als onderdeel van een volledig beveiligingsprogramma en niet als een complete oplossing op zich die de organisatie beschermt.

Hoewel de vraag naar apparaten voor het meten van menselijke temperatuur explosief is toegenomen als gevolg van toenemende zorgen rond COVID-19, kan deze technologie in de toekomst een breder doel dienen, aangezien organisaties hun bezoekersbeheer, toegangscontrole en screeningprocedures heroverwegen.

Als je overweegt om in deze technologie te investeren, houd dan de laatste ontwikkelingen in de gaten en bedenk hoe deze deel kan uitmaken van een langetermijnstrategie, in tegenstelling tot een kortetermijnoplossing.

Geïnteresseerd? Een gesprek beginnen